Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.02.2019 g.10:00 - 22.02.2019 g.13:30
Added on: 22.02.2019

KULTURA JĘZYKA DZIŚ

Type of the event:
Symposium
City or town:
Szczecin

sympozjum naukowe

SYMPOZJUM NAUKOWE

KULTURA JĘZYKA DZIŚ

związane z publikacją monografii

Donum amicitiae: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek,

pod red. J. Ignatowicz-Skowrońskiej i R. Sidorowicza, Szczecin, 2016.

 

 

Obrady odbywają się w Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16 w sali im. Henryka Markiewicza

 

 

 

Program sympozjum

 

 

10.00-10.15 Powitanie prof. dr hab. Ewy Kołodziejek oraz uczestników sympozjum

 

10.15-12.00 Obrady

 

Eliza Grzelak, Prawda wspólnotowa - źródło agresji językowej?

 

Małgorzata Gębka-Wolak, Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze  stosowaniem kryterium znaczeniowego

 

Małgorzata Witaszek-Samborska, Patchwork we współczesnej polszczyźnie

 

Przemysław Wiatrowski, Nazwiska motywowane apelatywem "kołodziej"

 

Agnieszka Szczaus, Felietony z cyklu Językowa corrida Ewy Kołodziejek jako teksty popularnonaukowe

 

12.00-12.30 Dyskusja

 

12.30-13.30 Prezentacja zbiorów Książnicy Pomorskiej

 

13.30-13.40 Zamknięcie sympozjum

 

Information

Address:
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, sala im. Henryka Markiewicza
Added on:
22 February 2019; 08:52 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
22 February 2019; 08:54 (Agnieszka Szczaus)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.