Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.10.2018 - 24.10.2018
Added on: 03.07.2018

Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej", która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 23-24 października 2018 r.

 

Autorka: Katarzyna Stanny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy:
Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych IBL PAN
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

ZAPROSZENIE

Celem konferencji będzie próba ukazania sposobów obecności literatury, sztuki, muzyki, nauki, filozofii, ideologii kultury Rosji/ZSRR w świadomości twórców i odbiorców kultury Drugiej Rzeczypospolitej.

Chcielibyśmy, aby nasze prezentacje, referaty i dyskusje stały się przede wszystkim okazją do analizy dominujących w okresie międzywojennym paradygmatów narracji o stosunkach polsko-rosyjskich, aby były krokiem w kierunku wypracowania nowych kategorii opisu i narzędzi analitycznych do ich relacjonowania.
 
Konceptualizacja takiego nowego podejścia, które wykraczałoby poza motywowane emocjonalnie kategorie rusofilii/rusofobii, umożliwiłaby ukazanie szeroko rozumianego „tematu rosyjskiego” np. w jego powiązaniu z ówczesnymi procesami kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; pomogłaby wyakcentować, zakłócające bezpośrednie i autentyczne interakcje, formy przemocy porządków: Wyobrażeniowego, Symbolicznego i Realnego.
 
Mamy nadzieję, że konferencja pomoże przywrócić zainteresowanie badaniami nad polsko-rosyjskimi relacjami kulturowymi i literackimi, a także stanie się zachętą do rozmowy o nowoczesnych metodologiach i nowych kategoriach badawczych, które pozwalają spojrzeć na historię społeczno-polityczną i kulturalną okresu Polski międzywojennej z zupełnie nowej, ożywczej perspektywy.
 
Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, historyków idei i przedstawicieli dziedzin pokrewnych.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (dostępnej na stronie: http://kulturarosjiconference.blogspot.com) na adres elektroniczny: kulturarosjiconference@gmail.com do dnia 30 września 2018 r.

Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.
 
Sekretarz konferencji:                                                                  Organizatorzy:
mgr Piotr Misztela                                                                          dr Grażyna Pawlak
                                                                                                       dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL
 
Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych IBL PAN

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144, Warszawa
Application deadline for speakers:
30.09.2018
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.