Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.05.2019 - 18.05.2019
Added on: 14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych.

W maju 2019 roku Koło Naukowe Glottodydaktyków obchodzi jubileusz. Mija bowiem 10 lat od założenia Koła, co czyni konferencję doskonałą okazją do wspólnego świętowania. W związku z tym na piątkowy wieczór zaplanowano atrakcję, która nie tylko zintegruje
uczestników, lecz także pozwoli uczcić tę wyjątkową rocznicę. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych oraz neofilologicznych, badaczy języka, kultury, literatury. Zapraszamy glottodydaktyków zajmujących
się nauczaniem języków obcych (szczególnie języka polskiego jako obcego/drugiego) oraz dydaktyków języka ojczystego.
Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów ludyczności wykorzystywanej w trakcie procesu nauczania. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretycznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i do praktycznego wykorzystania elementów ludycznych w pracy dydaktycznej.

Tematy mogą obejmować m.in. zagadnienia z zakresu:

  • wykorzystania strategii ludycznej w nauczaniu języków;
  • poszczególnych technik ludycznych w dydaktyce;
  • miejsca gier we współczesnej kulturze oraz w nauczaniu/uczeniu się;
  • różnych aspektów ludyczności;
  • sposobów adaptacji piosenek, filmów i seriali na potrzeby lekcji;
  • pracy z wykorzystaniem technik ludycznych w grupach zróżnicowanych wiekowo i kulturowo.

Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia, które może mieć formę:
a) referatu (czas wystąpienia – 15 minut);
b) posteru (czas wystąpienia będzie zależny od liczby zgłoszeń);
c) warsztatów (czas prowadzenia 30–45 minut)
Uczestnicy zagraniczni mogą wygłosić swój referat online, korzystając z komunikatora internetowego Skype. Zachęcamy do udziału w konferencji oraz w dyskusji i warsztatach.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z formularzem do 21 stycznia 2019 roku na adres: kng.konf@gmail.com
Formularz do pobrania na stronie internetowej Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej w zakładce Konferencje oraz Koło Naukowe.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, atrakcji pierwszego dnia, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) to:

  • 150 zł dla uczestników z referatami oraz dla osób prowadzących warsztaty;
  • 100 zł dla korzystających z możliwości wystąpienia online i autorów posterów.

(Postery nie będą drukowane. W przypadku chęci przekształcenia plakatu w referat koszt uczestnictwa to 150 zł, a decyzja musi zostać podjęta w momencie dokonywania wpłaty.)

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Komitet naukowy:
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Michalina Biernacka

Sekretarze konferencji:
mgr Paulina Kaźmierczak
mgr Agnieszka Banach
Małgorzata Syrek

Information

Address:
ul. Pomorska 171/173, Łódź
Application deadline for speakers:
21.01.2019
Fee:
150 lub 100 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.