Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.11.2019 - 15.11.2019
Added on: 07.11.2019

„Łzy w literaturze...”

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa

Instytut Literaturoznawstwa zaprasza do udziału w konferencji „Łzy w literaturze...”

Pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Łzy w literaturze”. Transfer - Recepcja – Przekład (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)". Odbędzie się ona w 14-15 listopad 2019 r. w Częstochowie.

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji literackich ujęć płaczu i łez (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujących we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie lakrymologiczne w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:

- Przestrzeń płaczu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej),
- Łzy oznaką moralnej wartości płaczącego czy dewaluacja łez we współczesnej kulturze,
- Czy płacz w literaturze nadal pozostaje medium komunikacji pozawerbalnej?
- Czy zmieniły się znaczenia nadawane łzom – perspektywa diachroniczna?
- Afektywna funkcja łez,
- Czy łzy/płaczą pojęciem globalnym? Czy istnieją dla płaczu granice kulturowe?
- Różne rodzaje płaczu w perspektywie porównawczej,
- Tropy łez i sposoby jego przekładu,
- Czy płaczą tylko kobiety? Czy płacz łączy czy dzieli?
- Wyzwalająca i niszcząca siła płaczu,
- Płacz między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji płaczu,

- Znaczenia płaczu histerycznego, stłumionego itd.

Organizatorzy podkreślają, że językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Program konferencji tutaj.

See also

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

17.07.2018

Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych, która odbędzie się w dniach 21–22 września 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.