Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.02.2021 - 06.03.2021
Added on: 09.03.2021

„MAŁA” I „DUŻA” OLIMPIADA POLONISTYCZNA NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

Type of the event:
Competition
City or town:
Zielona Góra
Target groups:
Schoolchildren

W  sobotę 6 marca 2021 r.  zakończył się etap okręgowy LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (dla szkół ponadpodstawowych), a trzy tygodnie wcześniej, 13 lutego 2021 r. etap okręgowy II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Tym samym zamknięto część okręgową obu („małej” i „dużej”) olimpiad polonistycznych, przeprowadzoną przez komitety mające swą siedzibę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

https://pixabay.com/pl/illustrations/edukacja-nauki-online-ikona-5600987/

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Jej idea opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, a jej celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada polonistyczna umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada polonistyczna dla szkół średnich odbywa się już od ponad pół wieku, olimpiada polonistyczna dla szkół podstawowych jest znacznie młodsza – w tym roku odbyła się jej druga edycja.

Tegoroczne olimpiady miały wyjątkowy charakter. Ze względu na panującą w Polsce epidemię wirusa Covid-19 cały etap okręgowy przebiegał zdalnie. Zarówno część pisemna, jak i ustna „małej” i „dużej” olimpiady odbyły się na platformie Google Meet, a poprzedziły je wcześniejsze spotkania on-line z Komitetem Głównym, który czuwał nad internetową obsługą zawodów oraz wspólne z uczniami testowanie internetowych narzędzi. Taka forma zawodów była dla organizatorów i uczestników nie lada wyzwaniem,  wszystko jednak odbyło się bez przeszkód, a obu zielonogórskim komitetom towarzyszy dziś podwójna satysfakcja: że udało się pomyślnie przejść przez zdalną część pisemną i ustną i w efekcie – wyłonić spore grono  najzdolniejszych polonistycznie uczniów z okręgu zielonogórskiego.

W „małej” olimpiadzie do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 20 osób, i wszystkie z nich dostały się do części ustnej. Po ustnych eliminacjach Komitet rekomendował do zawodów centralnych 12 uczniów. Natomiast w przypadku „dużej” do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 47 osób, z tego w części ustnej etapu okręgowego uczestniczyło 16 osób. Spośród tych osób Komitet rekomendował  do etapu centralnego 9 uczniów.

Zwycięzcy etapu okręgowego już niedługo (uczestnicy „małej” olimpiady w marcu, „dużej” w kwietniu) wezmą udział w zawodach olimpiady polonistycznej na etapie centralnym. Mocno trzymamy za nich kciuki!

Information

Address:
aleja Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra
Links:
Added on:
9 March 2021; 12:43 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
9 March 2021; 12:45 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.