Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.10.2023
Added on: 14.09.2023

Mózg - język - komunikacja

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, językoznawców, literaturoznawców, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych specyfiką zaburzeń językowych u dzieci oraz osób dorosłych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, poświęcona jest specyfice zaburzeń komunikowania się, będących wynikiem patologii mózgu o charakterze strukturalnym i/lub funkcjonalnym, a także związanych z jego fizjologicznym starzeniem się. Przedmiotem naszych rozważań będzie zatem relacja mózg – język, mózg – komunikowanie, mózg – funkcje poznawcze, mózg – sztuka. Mamy nadzieję, że przyjęcie tak szerokiej perspektywy umożliwi skonfrontowanie najnowszej wiedzy na temat funkcjonowania mózgu z działaniami praktycznymi specjalistów reprezentujących różne dziedziny badawcze. Chcielibyśmy, aby październikowe spotkanie stało się polem wymiany nie tylko informacji dotyczących aktualnych problemów, ale też osobistych doświadczeń, związanych zarówno z diagnozą, jak też terapią zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz dorosłych.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

 1. Specyfika zaburzeń językowych u dzieci i osób dorosłych.
 2. Choroby neurodegeneracyjne i stopniowa utrata języka.
 3. Strategie terapeutyczne w zaburzeniach mowy i języka.
 4. Język polski jako odziedziczony a zaburzenia mowy i języka.
 5. Język osób starszych.
 6. Dyskurs normatywny i zaburzony.
 7. Kompetencja językowa i komunikacyjna w normie i w patologii.
 8. Zespoły diagnostyczne i terapeutyczne.
 9. Problemy terminologiczne zaburzeń językowych.
 10. Biologiczne podstawy języka.
 11. Neurologia w praktyce logopedycznej.
 12. Język w literaturze i w sztuce.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza na stronie http://leksykologia-logopedia.amu.edu.pl/?page_id=781 do dnia 30 września 2023 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł, dla studentów 100 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta podany w karcie zgłoszenia. Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące październikowego spotkania roześlemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Organizatorzy konferencji

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska,
prof. dr hab. Agata Ciekańska-Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Afazja

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10
Application deadline for participants:
30.09.2023
Fee:
200 zł, dla studentów 100 zł
Added on:
14 September 2023; 11:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 September 2023; 11:29 (Mariola Wilczak)

See also

18.06.2018

Mózg – język – komunikacja / II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie "Afazja" zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Mózg – język – komunikacja”, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, językoznawców, literaturoznawców, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych specyfiką zaburzeń językowych u dzieci oraz osób dorosłych.

04.10.2016

Mózg – język – komunikacja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Zakład Leksykologii i Logopedii IFP UAM oraz Polski Związek Logopedów, o/Wielkopolski. Konferencja odbędzie się 20 paździenika 2016 w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10. Zapraszamy do udziału w konferencji logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów i wszystkich zainteresowanych diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka u dzieci oraz osób dorosłych.

05.08.2016

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

19 listopada w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna   Uczestnicy konferencji będą mogli zgłębić  swoją wiedzę w takich obszarach, jak: metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi terapia zaburzeń komunikacji, metoda krakowska, komunikacja alternatywna i wspomagająca   Program konferencji: Panel 1   Metody diagnozowania autyzmu   Wczesna diagnoza autyzmu Wywiad i obserwacja – cele i formy obserwacji dziecka Narzędzia wykorzystywane w badaniach przesiewowych i rozpoznawaniu ryzyka ASD Autyzm i zaburzenia podobne – różnice i przeciwieństwa   PANEL 219   Metody terapii logopedycznej dostosowane do potrzeb pacjentów z zaburzeniami autystycznymi   1. Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci autystycznych

13.04.2016

Wykład prof. UŚ , dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargi i podniebienia

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. UJK dr hab. Piotr Zbróg oraz Kierownik studiów podyplomowych z logopedii ogólnej dr Ewa Boksa serdecznie zapraszają studentów filologii polskiej spec. nauczycielska z logopedią oraz słuchaczy studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, jak również innych kierunków pedagogicznych na wykłady prof. UŚ, dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej u osób z rozszczepem wargii podniebienia.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.