Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.09.2018
Added on: 04.09.2018

"Niezwykły Andrzej Dziatlik. Twórczość, morze, jego czasy"

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Szczecin

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Józefem Gawłowiczem, który zaprezentuje książkę "Niezwykły Andrzej Dziatlik. Twórczość, morze, jego czasy". Spotkanie odbędzie się 5 września 2018 o godz. 17.00 (Aula). Student Autora, kapitan Lech Katkowski, uprzyjemni wieczór szantami.

ózef Gawłowicz (ur.1942) – polski kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista, autor powieści o tematyce morskiej oraz publikacji naukowych.

Andrzej Dziatlik (1935–2015) - rysownik, ilustrator, grafik, twórca plakatów. Publikował rysunki w wielu czasopismach, m.in. takich jak: „Szpilki”, „Świat”, „Trybuna”, „Kurier Szczeciński”, „Głos Wybrzeża”, „Dziennik Szczeciński”. Przez wiele lat mieszkał w Afryce i w Australii, gdzie tworzył pod pseudonimem ‘Andre Jatlick’. Do Polski powrócił w 1990 roku.

We wstępie do książki Józef Gawłowicz napisał: Z Andrzejem Dziatlikiem zetknąłem się w wakacje 1961 roku pływając na często zawijającym do Szczecina parowcu „Sławno” dowodzonym przez charyzmatycznego kapitana Zbigniewa Szymańskiego, późniejszego dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej. Andrzeja spotkałem w przychodni lekarskiej, gdzie ustąpiłem miejsca w kolejce innej wielkiej sławie – Heluni Kurcyuszowej, zaś Andrzej jako kolejny pacjent serdecznie za ten gest mnie pochwalił. Koledzy ze statku na tak zwanych krótkich liniach spalali się goniąc w zgrzebnym jak uroda Gomółki kraju za łatwym zyskiem ze sprzedaży ciuchów i ortalionów, a my z Dziatlikiem słuchaliśmy koncertów Heleny Majdaniec w studenckim „Pinokiu”, po czym smakowaliśmy nocne życie portowego miasta. Szczecin był latem bardzo urokliwy i dla Andrzeja stanowił kopalnię paradoksów wykorzystywanych w jego rysunkach i szkicach satyrycznych. Miał już za sobą młodzieńcze sukcesy artystyczne i sądzę, że częściowo zaraziłem go opowieściami o morskich przygodach, gdyż wkrótce przygotował dla Polskie Żeglugi Morskiej nieśmiertelny kalendarz z rudym bosmanem – włóczęgą po różnych morzach za co zamiast honorarium otrzymał rejs do Afryki Zachodniej.Były to najlepsze lata tej linii żeglugowej i w trakcie rejsu na m/s „Bydgoszcz” ujawnił się u Andrzeja bakcyl podróżnika. Wysiadł w Ghanie, następnie zaliczył Liberię i Wyspy Kanaryjskie, po czym wybrał się na dłuższy pobyt do Australii. Przygody i obserwacje utrwalał świetną kreską i niebanalnym dowcipem w swoich rysunkach.U schyłku komunizmu powrócił do kraju w pełni sił twórczych, a niniejsza prezentacja jest przyczynkiem do szerszej monografii jego dzieł.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.