Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.01.2019
Added on: 10.01.2019

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: referat dr. Konrada Nicińskiego „Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej"

W referacie zostanie zaprezentowany problem obecności przypisu w edycji cyfrowej, a przede wszystkim możliwość przejęcia funkcji przypisu przez nowe narzędzia cyfrowe. Przedstawione będą także zmiany warsztatowe w sposobie pracy nad przypisem, których od edytorów wymaga specyfika edycji cyfrowej. Przywołane zostaną przykłady pochodzące z realizowanych przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej projektów oraz trudności napotkane podczas pracy nad nimi.

Konrad Niciński - pracownik IBL PAN, ukończył historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. obronił doktorat na Wydziale Polonistyki UW. Członek zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (nplp.pl) przy Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL. Ponadto członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW, współpracuje także z Zespołem Badań Obszarów Trzecich Literatury przy IBL PAN. Od 2013 r. kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W zakresie humanistyki cyfrowej zajmuje się w ostatnim czasie dostosowaniem standardu TEI do edycji polskiej literatury dokumentu osobistego XIX i XX wieku (głównie epistolografii).

Information

Address:
Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, Warszawa
Fee:
bez opłat

See also

31.10.2016

III Konferencja DARIAH-PL: „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

15.09.2017

Konferencja Digital Cultures

Technologie cyfrowe przenikają dziś do sal teatralnych, są silnie obecne w kinie, wspomagają codzienną pracę reporterów i dokumentalistów, umożliwiają opowiadanie złożonych historii w muzeach, przenoszą najciekawsze opowieści do świata gier komputerowych. Konferencja Digital Cultures to prezentacja najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze cyfrowej, a także okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów i dzielenia się doświadczeniami.

31.05.2017

Spotkanie edytorów i leksykografów cyfrowych

W spotkaniu wezmą udział zespoły zajmujące się filologicznymi projektami cyfrowymi:

19.09.2017

Prezentacja ukraińskich projektów cyfrowych

Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv  zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki. Prezentacja będzie poświęcona zasobom leksykograficznym, biograficznym oraz projektom digitalizacyjnym (teksty, obrazy, architektura). Marta Tomakhiv jest doktorantką Centrum Badań i Nauczania Języków Obcych Nardowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie złożyła rozprawę doktorską poświęconą analizie genologicznej wykładów internetowych. We wrześniu 2017 przebywa na stażu w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach programu współpracy między PAN a NANU.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.