Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.09.2019 - 26.09.2019
Added on: 12.03.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, która odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Proponowane zagadnienia:

· refleksja teoretyczna na temat znaczenia pojęć: pieśń religijna – pieśń kościelna – piosenka religijna; muzyka – religijna, kościelna, sakralna i liturgiczna;

· sytuacja prawna śpiewu i muzyki we wspólnotach religijnych;

· śpiew i muzyka w kontekście liturgicznym;

· tradycja i nowatorstwo słowno-muzycznych utworów religijnych;

· korelacja między tekstem a melodią w pieśniach i piosenkach religijnych;

· język pieśni i piosenek religijnych;

· problem modernizacji tekstów dawnych pieśni i piosenek religijnych;

· źródła polskich pieśni religijnych;

· repertuar polskich śpiewników – perspektywa porównawcza;

· analiza i interpretacja wybranych pieśni i piosenek religijnych;

· sacrum i profanum w pieśniach i piosenkach religijnych;

· wątki teologiczne w pieśniach i piosenkach religijnych;

· miejsce i rola pieśni i piosenek religijnych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji dziecka;

· rola pieśni i piosenek religijnych w kształtowaniu etosu patriotycznego;

· kulturotwórcza rola pieśni i piosenek religijnych.

Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują listy możliwych do podjęcia tematów. Organizatorzy zachęcają do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Zaproszenie kierują nie tylko do językoznawców i teologów, ale także do przedstawicieli innych dyscyplin – kompozytorów, muzyków, muzykologów, historyków, literaturoznawców, teatrologów, filmoznawców, antropologów kultury, psychologów, pedagogów, socjologów.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres sekretarza konferencji: jankoszmagdalena@gmail.com najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia, wycieczki, materiałów konferencyjnych oraz druku monografii pokonferencyjnej.

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2019
Fee:
350 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.