Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.10.2018 - 25.10.2018
Added on: 19.06.2018

Płaszcz Konrada – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Pracownicy Wydziału Filologicznego UMK Instytutu Literatury Polskiej, Zakładu Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Płaszcz Konrada” – spory o Niepodległą w literaturze i sztuce, która odbędzie się 24-25 października 2018 roku w Toruniu.

Zapraszamy do naukowej dyskusji poświęconej literaturze i sztuce Dwudziestolecia Międzywojennego oraz Współczesności. Ważne - zgodnie z przyjętą przez nas perspektywą - wydają się także zagadnienia związane z dziedzictwem romantyzmu oraz neoromantyzmu, refleksje polityczne, społeczne, dysputy artystyczne, które utrwaliła literatura przełomu wieków. Wśród preferowanych tematów wyróżniamy następujące:

 • Wielka Wojna w literaturze i sztuce, literatura powstała w czasie wojny,
 • człowiek w świecie okopów („teatr wojny”, katastrofizm),
 • doświadczenie artystyczne  jako proces samopoznania (literatura, sztuka wobec psychoanalizy i nowych koncepcji filozoficznych),
 • zniewolenie i wolność, projekty emancypacyjne (literatura, muzyka, malarstwo, teatr i film),
 • obrazy codzienności, miast i prowincji w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX w.
 • pisarze i publicyści zaangażowani politycznie,
 • literackie spory o kształt Niepodległej,
 • obrazy codzienności, miast i prowincji w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku
 • pisarze na wojnie, po wojnie - o wojnie,
 • " Z orężem i bez oręża". Walka – Pacyfizm,
 • Ojczyzna - blizna. Idea ofiary,
 • idee słowiańskie w okresie wojny i po niej,
 • Żydzi i polski rok 1918.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: alef2@wp.pl do dnia 15 lipca 2018 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje publikację tomu pokonferencyjnego.

Organizatorzy:                                                                                        Sekretarze:

prof. dr hab. Bogdan Burdziej                                             mgr Agnieszka Łazicka

dr hab. Rafał Moczkodan                                                    mgr Maciej Kaźmierkiewicz

dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK

dr hab. Radosław Sioma

Information

Application deadline for speakers:
15.07.2018
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.