Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.06.2019 - 15.06.2019
Added on: 05.01.2019

Plotka i pomówienie: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w III Ogólnopolskiej konferencji naukowej historyków XIX wieku. Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom plotki i pomówienia w XIX wieku (do1918 r.) jako tematom badawczym historii społecznej, politycznej i kulturowej.

Proponowane obszary tematyczne:
• źródła do badań nad plotką i pomówieniem,
• metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
• analizy i interpretacje, studia przypadków.

Organizatorzy proponują, by dyskusje związane z plotką i pomówieniem ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z sektorem wyobrażeń społecznych, procesów komunikacji społecznej - oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Języki konferencji to polski, angielski i rosyjski.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 stycznia 2019 r. na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji Organizatorzy prześlą do końca marca 2019 r. Czas wystąpienia to 20 min.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Information

Application deadline for speakers:
30.01.2019
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.