Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.09.2019 - 11.09.2019
Added on: 17.02.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Jest to już IV wspólnie zorganizowana przez środowisko odeskich i białostockich badaczy konferencja naukowa. Tradycją spotkań naukowych w Odessie jest poznawanie dziejów, kultury miasta, udział w spektaklach słynnej Opery Odeskiej.

Zagadnienie badawcze Konferencji:
• Dzieje osadnictwa Polaków w Odessie od 1794 roku po współczesność.
• Literatura, sztuka, architektura jako świadectwa obecności Polaków w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie odeskim.
• Polacy na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego: historia, świadectwa, zapisy.
• Mit Odessy w kulturze polskiej.
• Polacy w Odessie oczyma Ukraińców, Rosjan, Francuzów i innych narodowości zamieszkujących miasto.
• Inne narodowości w Odessie i ich relacje wzajemne.
• Morze jako element mitu odeskie w doświadczeniach społeczności polskiej w Odessie.
• Wkład Polaków w gospodarkę Odessy.
• Biblioteka jako miejsce integracji wielonarodowej wspólnoty odeskiej.
• Polacy w Liceum Richeliewskim na Uniwersytecie im. Ilii Miecznikowa.
• Historia i losy Polaków w Odessie i nad Morzem Czarnym
• Kościół rzymsko-katolicki i jego dzieje w Odessie.
• Działalność kulturalna i naukowa Polaków we współczesnej Odessie.
• Wielonarodowa Odessa z perspektywy innych kultur europejskich i pozaeuropejskich.

Uczestnicy Konferencji otrzymają monografię będącą pokłosiem III spotkania.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 euro. Pokrywa ono koszty wyżywienia i druku monografii pokonferencyjnej. Nie pokrywa kosztów podróży oraz noclegu [organizatorzy zaproponują noclegi w przystępnych cenach].

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja na adres: jlawski@wp.pl.

Recenzowana, punktowana monografia ukaże się w 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję do Odessy!

Prof. Natalia Maliutina                                       Prof. Jarosław Ławski
(Uniwersytet Odeski im. I. Miecznikowa)          (Uniwersytet w Białymstoku)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
. Prof. Jarosław Ławski – Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku
. Prof. Natalia Maliutina – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Prof. Evgen Chernoivanenko – Odeski Uniwersytet im. I. Miecznikowa
. Dyr. Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Prof. Oksana Szupta-Wiazowśka – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Dr Iryna Neczytaluk – Katedra Literatury Ukraińskiej (Odessa)
. Prof. Jarosław Poliszczuk – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
. Dr Krzysztof Korotkich – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB
. Dr Marcin Bajko – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB
. Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
. Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
. Dr Artur Malinowski – Odeski Uniwersytet im. I. Miecznikowa


The Faculty of Philology, the University of Białystok, The Chair in Philological Studies ‘East – West’, The Chair in Ukrainian Literature at The Faculty of Philology, The Odessa I. I. Mecznikov National University and the Łukasz Górnicki Library in Białystok are kindly inviting you to participate in The 5th International Conference “Odessa ad the Black Sea. Polish-Ukrainian Cultural Relations”

The 5th Edition of the Conference is dedicated to THE MYTH OF ODESSA IN WORLD CULTURE: TEXTS – MEDIA – IMAGINATION. The Conference will take place on September 24th – 25th, 2019, in Białystok at the Faculty of Philology, the University of Białystok, and at the Łukasz Górnicki Library.

The Conference languages are English, Polish, Ukrainian, Russian as well as other languages.

The problems to be discussed include:

  • Literary representations of Odessa;
  • Odessa as a mythical city in historiography, paintings, films, visual arts, and theatre;
  • Ukrainian and Polish perspectives on Odessa as contrasted with the perceptions of the city in Western Europe and on other continents;
  • Odessa and the Black Sea as multicultural spaces.

We look forward to your submissions!

*  *  *

The Conference fee is 400 PLN or 100 EURO.

–The conference organizers do not reimburse the costs of travel and accommodation (but they will be happy to help you with hotel bookings).

–The Conference fee includes the costs of publishing the paper, drinks and snacks, and participation in cultural events that will accompany the Conference.

–The Conference proceedings will be published in a peer reviewed monograph as part of a prestigious scholarly series “Colloquia Orientalia Bialostocensia” in 2020.

The deadline for submissions is May 30, 2019. Please send your proposals to odessa2019@wp.pl (or via ‘snail mail’ to the Organizing Committee to the address below.)

– Professor Natalia Maliutina (Odessa, Białystok)

– Professor  Jarosław Ławski (The University of Białystok)

– Director Jolanta Gadek (The Łukasz Górnicki Library)

The Organizing Committee:

The Chair in Philological Studies ‘East – West’

The Faculty of Philology, the University of Białystok

Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok, Polska

Tel. 85 745 74 68; jlawski@wp.pl

 

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2019
Fee:
100 euro
Added on:
17 February 2019; 15:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 February 2019; 15:44 (Mariola Wilczak)

See also

19.11.2017

XXVIII Scientific Readings / International Scientific Conference

The annual international conference “Scientific Readings” organized by the Faculty of Humanities (FH) of Daugavpils University (DU) is a big research event that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at the faculty.

23.01.2019

GENESIS – CRACOW 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practice

Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Cracow and Institut des Textes & Manuscrits Modernes (ITEM) in Paris are pleased to invite you to participate in the international conference GENESIS  –  CRACOW 2019. GENESIS – CRACOW 2019 will be the second edition of a new series of conferences on genetic criticism, understood as the study of the creative process. The first edition, held on 7-9 June 2017 in Helsinki (Finland), was organized by the Finnish Literature Society and Institut des Textes & Manuscrits Modernes in Paris. The participants included scholars from Finland, France, Austria, Belgium, England, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Tunisia, Turkey, Wales and Canada.

08.03.2017

Linguistics Beyond And Within: THE OUTSKIRTS OF THE REGULAR — International Linguistics Conference in Lublin

It is our pleasure to invite you to the 5th meeting of Linguistics Beyond And Within – International Linguistics Conference in Lublin organized by the Department of Applied Linguistics, the Department of Theoretical Linguistics, the Department of Contrastive English-Polish Studies and the Department of Celtic Studies in the Institute of English Studies, John Paul II Catholic University of Lublin in Poland, which will be held on 18–19 October 2017.

23.12.2019

Varieties of Meaning and Content / The third "Context, Cognition and Communication"

The third Context, Cognition and Communication Conference will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The main theme of the conference is "Varieties of Meaning and Content".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.