Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 04.10.2019 - 06.10.2019
Added on: 28.05.2019

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności

Type of the event:
Conference

W dniach 4-6 października 2019 roku na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności”, organizowana z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Konferencji towarzyszyć będzie IV Biesiada Polonistyczna z udziałem młodych naukowców – uczestników programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”.

W czasie obrad konferencyjnych proponujemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:

  • Literatury małe, literatury najmniejsze: tożsamości literackie regionów na Ukrainie i w Polsce.
  • Przestrzenie wzajemnego przenikania się literatur: konteksty ukraińskie, polskie, środkowoeuropejskie.
  • Literatura oraz jej pogranicza: kultura masowa, kontrkultura, ruchy społeczne i polityczne.
  • Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i zwyczajów komunikacyjnojęzykowych. Innowacje językowe: norma a kodyfikacja.
  • Pogranicza językowe i językowo-kulturowe. Polszczyzna polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych na Wschodzie.
  • Nauczanie języka polskiego i polskiej kultury osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim w krajach ich zamieszkania oraz w Polsce: strategie, metody, skuteczność.

Do refleksji nad tymi zagadnieniami pragniemy zaprosić literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców i glottodydaktyków z kraju oraz zagranicy.

Języki robocze konferencji: wszystkie słowiańskie.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Opłatę konferencyjną będzie można uiścić na miejscu. Opłata obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, opublikowania zbiorowej monografii naukowej, obiadów, przerw na kawę oraz uroczystej kolacji. Koszty podróży oraz zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Teksty referatów będą wydrukowane w tomie pokonferencyjnym po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 30 czerwca 2019 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:

Uczestnicy konferencji: polonistyka.lviv.2019@gmail.com

Uczestnicy   programu  „Koordynacja  i    wsparcie   wyższego   kształcenia polonistycznego na Ukrainie”: kowalewskijerzy@wp.pl

prof. dr Ałła Krawczuk, doc. dr Ostap Sływynskyj, dr Jerzy Kowalewski, dr Iryna Bundza – sekretarz naukowy konferencji

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2019
Added on:
28 May 2019; 16:35 (Lesia Korol)
Edited on:
28 May 2019; 16:35 (Mariola Wilczak)

See also

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

05.10.2016

Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim

W dniach 17-20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim odbędzie się spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową „Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim” organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.

11.01.2018

Literatura a rzeźba - konferencja

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii  Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Literatura a rzeźba", organizowanej w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.