Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.04.2020
Added on: 02.02.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Dziennikarstwa i Komunkacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (Sekcja Komunikowanie Masowe) zapraszają na VI ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Polski system medialny w procesie zmian", która odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach.

Tym razem przedmiotem naukowej refleksji będą przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Proponowane kwestie szczegółowe:
• jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
• jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
• jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
• czy media potrzebują pomocy państwa?
• jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
• jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
• jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
• jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Zachęcają do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.
Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami.

Informacje organizacyjne i opłaty:
Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu elektronicznym do dnia 29 marca 2020 roku. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanej monografii pokonferencyjnej (Wydawnictwo UJK).

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 06 kwietnia 2020 roku na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Polski system medialny) lub numer subkonta (8)


Kalendarium konferencji:
29.03.2020 – ostateczny termin przesłania zgłoszenia
31.03.2020 – ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
06.04.2020 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
10.04.2020 – ogłoszenie programu konferencji
21.04.2020 – konferencja
31.05.2020 – ostateczny termin przesłania artykułu do publikacji

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski UW
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
prof. UMCS dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
prof. UWr dr hab. Igor Borkowski prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska
prof. UJ dr hab. Ryszard Filas prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski
prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
prof. KUL dr hab. Wojciech Lis
prof. UG dr hab. Małgorzata Łosiewicz
dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska UW
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek UJK
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. KA dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Komitet organizacyjny:
dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak UJK
dr Tomasz Chrząstek UJK - sekretarz
dr Judyta Perczak UJK
dr Katarzyna Piątek ATH - sekretarz
dr Joanna Wróblewska-Jachna ATH
Strona internetowa konferencji:

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/3gbH4KSdSwVPkCvd8

Information

Address:
Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Wydziału Humanistycznego
Application deadline for speakers:
29.03.2020
Fee:
300 zł
Added on:
2 February 2020; 21:55 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 February 2020; 21:55 (Mariola Wilczak)

See also

04.11.2018

Jubileuszowa konferencja naukowa "Jakie media?"

Konferencja towarzyszyć będzie obchodom 10-lecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

09.02.2024

Opowieść w edukacji, edukacji środowiskowej, terapii i rozwoju człowieka

"Słowa i opowieści towarzyszą człowiekowi właściwie od zawsze, mają moc i siłę do wyrażania siebie, opisywania świata, mówienia o rzeczach ważnych, wartościach, nauce i środowisku. Słowa definiują nas, nasze poglądy i relacje. Podczas konferencji chcemy rozmawiać na temat opowieści w edukacji, edukacji środowiskowej terapii i rozwoju człowieka, zastanawiając się nad wielopłaszczyznową rolą opowieści". (Z zaproszenia Organizatorów).

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.