Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.09.2019 - 10.09.2019
Added on: 11.06.2019

Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszerzanie poetyki: Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku.

Zakład Komparatystyki I Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej zapraszają do udziału  w ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Figury, chwyty, struktury tekstowe", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9–10 września 2019 roku w ramach cyklu konferencyjnego "Poszerzanie poetyki".

Jako dziedzina badawcza poetyka kształtowała się głównie w kontekście refleksji nad literaturą – w toku opisu jej dzieł. To literatura stanowiła przestrzeń prototypową poetyki i centrum odniesienia dla badań poetologicznych innych sztuk. W ostatnich latach poetyka stała się jednak znaczącą inspiracją do opisu różnych – nie tylko literackich i artystycznych – form semiotycznych: badacze analizują poetykę nowych mediów, poetykę dyskursów a nawet poetykę doświadczenia.

Cykl konferencyjny stawia sobie za cel spojrzenie na poetykę jako na dziedzinę humanistyki lokującą się ponad jej dyscyplinami – transdyskursywną i transmedialną, dostarczającą narzędzi opisu wszelkiego typu przekazów oraz rozwijającą arsenał własnego instrumentarium na skutek badań form tekstowych różnych dyskursów i mediów. Nie jest to arsenał niezmienny. Wręcz przeciwnie. Organizacja znakowa i technologie zapisu tekstów, systemy medialne, dyskursywne, kultury modelują kategorie poetyki, przekształcając jej narzędzia w coraz bardziej skomplikowane struktury a wreszcie strategie tekstowe. W efekcie badania poetologiczne pozwalają rozpoznać formy tekstualności, dyskursywności – a w konsekwencji określić stan kultury w danym momencie historycznym.

Chodzi zatem o badanie poetyki w kontekście najrozmaitszych form jej istnienia, jej mocy kreacyjnej oraz sprawczej. Cykl jest projektem komparatystycznym, epistemologicznym oraz interpretacyjnym – lokującym poetykę w najrozmaitszych kontekstach i odkrywającym zapisane w niej perspektywy oglądu tekstu; badającym relacje, w jakie wchodzi z różnymi sztukami, dyskursami, mediami, wreszcie rozmaitymi perspektywami badawczymi. Zadajemy pytanie o to, jak sposoby użytkowania i istnienia tekstu – jego organizacja znakowa, uwarunkowania technologiczne, pełnione funkcje, sposoby jego odbioru i obchodzenia się z nim modelują poetykę oraz jak następnie ta przemodelowana poetyka oddziałuje na teksty różnych sztuk, dyskursów, mediów.

W pierwszej odsłonie cyklu zatytułowanej "Figury, chwyty, struktury tekstowe" proponujemy rozważenie następujących zagadnień:

 • funkcjonalność kategorii poetologicznych w opisie zjawisk współczesnej kultury;
 • nowe figury i formy tekstowe, które powstają; adaptacje i reinterpretacje figur i form zastanych; co sprzyja figuracyjności a co ją hamuje;
 • uwarunkowania dyskursywne figur – jak dyskursy: sztuki, nauki, religii, edukacji, prawa, polityki, ekonomii kształtują figury i strategie tekstowe i odwrotnie: jakie figury i strategie są przez nie wybierane;
 • figury w przestrzeni tekstów słownych (oralnych i piśmiennych) i tekstów mieszanych; przekazów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych, interaktywnych; różnosemiotyczne reprezentacje tych samych figur i analogicznych struktur tekstowych;
 • zabiegi literackie inspirowane innymi sztukami oraz innymi niż sztuka dyskursami;
 • chwyty, struktury tekstowe wypracowane w toku opisu, badania tekstów nieliterackich;
 • modelowanie poetyki przez kierunki w sztuce, tendencje artystyczne, nurty filozoficzne;
 • udział myśli filozoficznej w tworzeniu, poznawaniu, reinterpretowaniu figur;
 • remediacje figur, chwytów, struktur tekstowych;
 • sprawczość figur – na ile rządzą myśleniem o tekście, wyznaczają sposób istnienia tekstu, gatunku; na ile wyzwalają tekst, na ile go zniewalają (ograniczają);
 • wartość estetyczna a poznawcza i manipulacyjna figur, struktur i strategii tekstowych;
 • inne, niepomyślane tutaj.

Zapraszamy do dyskusji.

Organizatorzy konferencji

dr Robert Birkholc

dr Piotr Kubiński

dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz.

Zgłoszenia propozycji tematów wraz ze streszczeniem (500­800 znaków) prosimy nadsyłać pod adresem kompar.polon@uw.edu.pl do 23 czerwca 2019 roku. Informujemy też, że przewidywana opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Informację dotyczącą przyjęcia tematu wystąpienia na konferencję prześlemy Państwu do 1 lipca 2019 roku. Po tym czasie przekażemy też pozostałe dane organizacyjne.

Information

Application deadline for speakers:
23.06.2019
Fee:
350 zł
Added on:
11 June 2019; 16:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 July 2019; 22:14 (Olga )

See also

03.11.2017

Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych - cz. II: perswazja niewerbalna

Organizatorzy drugiej części konferencji Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych planują rozważenie zagadnień związanych z komunikacją niewerbalną, refleksję nad sposobami, dzięki którym może dochodzić do uruchomienia mechanizmów nakłaniania przy użyciu innych środków wyrazu niż słowo. W szczególny sposób zachęcają do namysłu nad znaczeniem tego rodzaju chwytów czy strategii w obrębie tekstów kultury artystycznej, reprezentujących m.in. takie dziedziny jak teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka.

17.07.2018

Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Z jakiej perspektywy oglądać perspektywę? O (po)widokach badań humanistycznych, która odbędzie się w dniach 21–22 września 2018 roku w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

30.11.2017

Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” serdecznie zaprasza na dyskusję "Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych", która odbędzie się 7 grudnia 2017 o godz. 18:00 w Domu Literatury w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 87/89). Wstęp wolny.

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.