Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.09.2018 - 12.09.2018
Added on: 21.08.2018

Przed i po. Witold Gombrowicz

Type of the event:
Conference
City or town:
Zabrze

Od 10 do 12 września 2018 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 4) odbędzie się II edycja konferencji naukowej pt. „Przed i po”.

10 września

 • 19.00 „Prolog” konferencji – publiczny pokaz spektaklu Teatru TVP Biesiada u hrabiny Kotłubaj – Teatr Nowy, Zabrze, Plac Teatralny

11 września

 • 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji – Prezydent Zabrza p. Małgorzata Mańka-Szulik, Dyrektor INoLP im. I. Opackiego UŚ prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski, przywitanie Gościa honorowego pani Rity Gombrowicz, prezentacja tomu Przed i po. Bruno Schulz z zabrzańskiej konferencji z 2017 roku.
 • 10.00-12.15

- Jerzy Jarzębski, Stan współczesny gombrowiczowskiego śmiechu
- Janusz Margański, Cóż po Gombrowiczu?
- Łukasz Garbal, „…wielkim patriotą był” Gombrowicz wobec Polski
- Tomasz Bocheński, Gombrowicza teoria inwencji
- Dyskusja

 • 12.15-12.45 Przerwa na kawę
 • 12.45-14.00 Spotkanie z panią Ritą Gombrowicz, prowadzi Tomasz Tyczyński, tłumaczy Agnieszka Kinel
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00-17.15

- Paweł Próchniak, Przeciw poetom (glosy)
- Wojciech Ligęza, Fascynacje, polemiki, ekstrawagancje. Muzyka i kultura muzyczna w Dziennikach Witolda Gombrowicza
- Łukasz Tischner, „Nic nie wiem, nic nie rozumiem!” Zagadki Ślubu
- Piotr Sadzik, Gombrowicz – pisarz anomii
- Krystian Korytko, Gombrowicz. Spalone w Zakopanem
- Dyskusja

 • 17.30 Prezentacja dorobku Muzeów Witolda Gombrowicza we Wsoli i Vence – Tomasz Tyczyński i Anna Spólna
 • 19.00 Uroczysta kolacja uczestników konferencji w kopalni Guido

12 września

 • 9.00-11.15

- Tomasz Kaliściak, W Polsce czyli… w pupie kosmosu. O ostatniej powieści Witolda Gombrowicza
- Barbara Sienkiewicz, Redundancja, erotyka, władza – Kosmos Witolda Gombrowicza
- Tomasz Kunz, Leon-idiota, czyli (raz jeszcze) o „głupim Gombrowiczu
- Ewa Graczyk, Lud u Gombrowicza
- Dyskusja

 • 11.15-11.45 Przerwa na kawę
 • 11.45-14.15

- Aleksander Fiut, Pokraj, czyli Gombrowicz-plus
- Marian Bielecki, Interpretacja niepotrzebna, czyli o tym, jak „poeta dobrej zmiany” Gombrowicza czytał
- Andrzej Zieniewicz, Trans-Atlantyk jako reportaż z przeszłości (i jako powieść produkcyjna)
- Martyna Pańczak, Pisarz mniejszy? Nowele Gombrowicza i wizje „ludu, którego brak”
- Aleksandra Naróg, Doświadczenie wstrętu w Pamiętniku Stefana Czarnieckiego
- Dyskusja

 • 14.15-15.00 Przerwa obiadowa
 • 15.00-16.15 Spotkanie autorskie z autorką biografii Witolda Gombrowicza Klementyną Suchanow, prowadzi Janusz Margański
 • 16.30-19.00

- Piotr Millati, Lektury formacyjne Gombrowicza. Dziennik psotnego chłopca George’a Hackera oraz Kula i krzyż Gilberta Chestertona
- Filip Mazurkiewicz, Nędza intertekstualności, czyli Gombrowicz i Sienkiewicz
- Anna Spólna, Mickiewicz jako argument. Wykorzystywanie figury „wieszcza” w Dzienniku, Testamencie i Wspomnieniach polskich Witolda Gombrowicza
- Paweł Jasnowski, Gombrowicz – Bernhard albo o „sztuce mącenia”
- Wojciech Śmieja, Rosyjska lekcja Gombrowicza. Recepcyjne echa rosyjskiego przekładu Dziennika
- Dyskusja, zakończenie konferencji

Information

Address:
„Łaźnia Łańcuszkowa”, ul. Wolności 410, Zabrze
Application deadline for speakers:
31.05.2018

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.