Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2017 - 23.09.2017
Added on: 14.07.2017

Przekraczanie granic języka

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Towarzystwo Kultury Języka oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń zapraszają na konferencję naukową nt. PRZEKRACZANIE GRANIC JĘZYKA, organizowaną wspólnie z Wydziałem Polonistyki UW i Fundacją Języka Polskiego.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 września 2017 r. i będzie poświęcona analizie językowej tekstów literackich – poetyckich i prozatorskich, przekładowi intersemiotycznemu oraz językowym wykładnikom związków między poezją, muzyką i malarstwem.

Celem konferencji jest podjęcie próby nowego odczytania tekstu literackiego w wyniku analizy językowej, polegającej na wskazaniu miejsc, w których autor tekstu przekracza granice języka, naruszając zwyczaj językowy, wyznaczony przez prawa systemowe i normę, po to, aby przekazać treści niewyrażalne za pomocą konwencjonalnych środków językowych.

Na konferencję zapraszamy zatem wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat języka poezji i prozy artystycznej – literaturoznawców, teoretyków literatury i językoznawców, nauczycieli polonistów oraz doktorantów. Oczekujemy referatów, zawierających analizę językową konkretnych tekstów literackich lub ich fragmentów, która będzie prowadziła do oryginalnej ich interpretacji, poruszającej serca i umysły słuchaczy, i która po opublikowaniu będzie mogła być wykorzystana na zajęciach ze studentami oraz na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Takich analiz wciąż jest za mało w literaturze przedmiotu, dlatego wszystkie referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, który ukaże się w grudniu 2017 r.

Zgłoszenia z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 15 sierpnia 2017 r. pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1MazWJzR6cMKF5m3HugY0RDeTU5yXnPP7x1lSHNFdqPA/viewform?ts=5940b38e&edit_requested=true.

Do 31 sierpnia 2017 r. przekażemy Państwu informację o przyjęciu referatu, a w pierwszych dniach września program konferencji.

Opłata konferencyjna obejmująca materiały konferencyjne, kawę i ciastka w przerwach obrad oraz druk recenzowanego tomu pokonferencyjnego wynosi 200 zł. Sumę tę po uzyskaniu potwierdzenia, że referat został przyjęty na konferencję, prosimy wpłacić na konto Towarzystwa Kultury Języka na numer: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Komitet organizacyjny konferencji:
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
dr Monika Kresa
dr Magdalena Wanot-Miśtura
mgr Lucyna Bagińska
mgr Elżbieta Brandeburska
mgr Agnieszka Marcinkiewicz

Adres e-mail: przekraczaniegranic2017@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
14.08.2017 22:00
Fee:
200
Added on:
14 July 2017; 08:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 October 2019; 09:41 (Mariola Wilczak)

See also

03.07.2018

Literacki homo loquens

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej nt. „Literacki homo loquens”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2018 r. na Wydziale Polonistyki UW.

03.07.2018

Język i kultura z perspektywy lokalnej i globalnej

Celem konferencji, organizowanej przez Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dyskusji dotyczącej szeroko pojętych zagadnień językowych i kulturowych na płaszczyźnie lokalnej i globalnej.

09.09.2018

Przemoc w komunikacji

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie oraz Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Przemoc w komunikacji", która odbędzie się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie.

26.05.2017

Stare i nowe słowa w różnych typach dyskursu

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW serdecznie zapraszają na Suwalszczyznę do Sejn na dwudniową konferencję naukową nt. STARE I NOWE SŁOWA W RÓŻNYCH TYPACH DYSKURSU, która odbędzie się w dniach 19-20 lipca 2017 r. jako wydarzenie towarzyszące corocznym warsztatom językowym mającym już swoją kilkudziesięcioletnią tradycję. W warsztatach biorą udział językoznawcy i kulturoznawcy z wielu ośrodków akademickich, studenci, nauczyciele oraz uczniowie. Po raz drugi w miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, jest organizowana konferencja naukowa, w której wezmą udział polscy i zagraniczni slawiści.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.