Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.11.2019 - 19.11.2019
Added on: 31.05.2019

Retoryka i medycyna / XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Polskie Towarzystwo Retoryczne wspólnie z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) zapraszają na XVIII Konferencję PTR zatytułowaną Retoryka i medycyna, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie.

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR - prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

 • Zagadnienia filologiczne: podobieństwa między retoryką a medycyną (np. w Gorgiaszu Platona),
 • Retoryka i medycyna: ujęcie diachroniczne,
 • Retoryka w medycynie jako nauce,
 • Retoryka w przedstawianiu roli i zadań lekarza (wiarygodność, autorytet),
 • Retoryka w komunikacji między lekarzem a pacjentem,
 • Retoryka w promocji leków,
 • Retoryka w promocji medycyny alternatywnej,
 • Retoryka w pseudomedycynie (cudowne kuracje i leki na wszystko),
 • Retoryka w krytyce medycyny i w obronie medycyny (np. strategie perswazyjne, stosowane przez ruchy antyszczepionkowe oraz przez lekarzy),
 • Retoryka w kształceniu studentów medycyny,
 • Retoryka w popularyzacji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz przeżywania choroby (blogi, porady, poradniki, programy telewizyjne, media społecznościowe),
 • Retoryka w opisywaniu doświadczenia choroby i zdrowienia przez pacjentów,
 • Retoryka wizualna a przekazywanie wiedzy medycznej,
 • Retoryka i medycyna w piśmiennictwie dawnym,
 • Retoryka i medycyna w literaturze pięknej.

Informacje organizacyjne:

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. Maria Załęska, UW

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW

Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW

Dr Ewa Modrzejewska, UW

Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN

Dr hab. Małgorzata Ciszewska, prof. IBL PAN (sekretarz konferencji)

Miejsce obrad: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 144.

Kontakt:

Kalendarium

Do 1.10.2019 roku: Zgłoszenie propozycji referatu (20 min. wystąpienia + 10 min. dyskusji).

Formularz rejestracyjny na stronie PTR:  www.retoryka.edu.pl.

Do 7.10.2019 roku: Decyzja o zakwalifikowaniu referatów

Do 23.10.2019 roku: Wniesienie opłaty konferencyjnej (opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy na kawę oraz częściowe dofinansowanie publikacji)

Opłata konferencyjna:

200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2019 składkami członkowskimi

350 zł –  pozostałe osoby

Do 15.02.2020 roku:

Publikacja: tom monograficzny pod redakcją naukową J. Partyki w serii wydawniczej Pro Rhetorica

Przesłanie tekstu do publikacji: joanna.partyka@ibl.waw.pl

 O opublikowaniu tekstu w monografii  decydować będą pozytywne recenzje.

Do końca 2020 roku: Publikacja tomu

Information

Address:
Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala 144.
Application deadline for speakers:
01.10.2019
Fee:
200 zł – członkowie PTR z opłaconymi do końca marca 2019 składkami członkowskimi; 350 zł – pozostałe osoby

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.