Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.04.2023
Added on: 18.04.2023

Seminarium "Antropologia koloru" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Kolor należy do tych rzeczy, które wydają się oczywiste, dopóki nie zaczniemy się nad nimi poważnie zastanawiać. Bo czym właściwie jest kolor? Substancją zawartą w rzeczach czy tylko zabarwieniem naszej percepcji? Atrybutem rzeczy czy żywiołem, w którym znajdują one swoją wyjątkowość? Czy można mówić o kolorach w ogóle bez uwzględnienia historii ich wytwarzania oraz tego, że dzieci postrzegają je zupełnie inaczej niż dorośli?

Michael Taussig napisał książkę, w której postanowił odejść od pozytywistycznego rozumienia koloru i zająć się jego magią. Zagląda przy tym pod podszewkę zachodniej kultury, która skolonizowała barwy narzucając niewolniczy tryb ekstrakcji pigmentów z zamorskich kolonii, a następnie podporządkowując postrzeganie kolorów schematom naukowym i kulturowym hierarchiom. Dlatego jego książka jest zarówno rygorystyczną refleksją nad szeroką gamą problemów związanych z antropologicznym sensem doświadczania barw jak i dziełem pisarskim, w którym Walter Benjamin odbywa kolorystyczne spacery z Williamem Burroughsem, a europejscy antropolodzy (jak Bronisław Malinowski) dyskutują na równi z własnym kolonialnym dziedzictwem i z wykorzystaniem barw w cyklu powieściowym Marcela Prousta. Taussig oferuje po prostu nowe spojrzenie na świat poprzez kolory – w całej jego i ich złożoności.

Lektura: Michael Taussig, What Color Is the Sacred? (s. 1-26; 40-62; 141-159; 243-253).

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144
Fee:
bez opłat
Added on:
18 April 2023; 12:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 April 2023; 12:53 (Mariola Wilczak)

See also

14.01.2021

Mgr Patryk Wiśniewski: O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 18 stycznia o godz. 15.00 na platformie MSTeams. 

05.05.2023

Seminarium „Antropologia przyszłości” / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Pracownia Antropologii Współczesności zaprasza na kolejne spotkanie w ramach seminarium "Nowe języki antropologii", które odbędzie się 11 maja o godz. 17:00 w sali nr 144 w Pałacu Staszica.

02.04.2023

Seminarium "Antropologia architektury" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na kolejne seminarium z cyklu Nowe języki antropologii, organizowane przez Pracownię Antropologii Współczesności. Spotkanie pod hasłem „Antropologia architektury” poświęcone esejom Tima Ingolda poprowadzi dr Aleksandra Wójtowicz – autorka książek Metamorfozy Pałacu Staszica, Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania, Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta.

14.03.2023

Seminarium "Antropologia czasu" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Kronos Francoisa Hartoga to krytyczna kontynuacja jego poprzedniej książki, dotyczącej reżimów historii. Również tym razem w centrum zainteresowania filozofa jest czas i przenikający jego zdaniem nasze myślenie o historii prezentyzm, jednak teraz punktem wyjścia jest sposób, w jaki chrześcijaństwo oswajało i przyjmowało różne rozumienia temporalności. Hartog - sięgając do korzeni chrześcijańskiego pojmowania czasu - stara się zestawić odziedziczone i przejęte tryby pojmowania czasu ze stosunkowo nowymi pomysłami, dotyczącymi definiowania temporalności, jak choćby idea "planetary age" D. Chakrabarty. (Z opisu organizatorów wydarzenia)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.