Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.05.2023 g.17:00
Added on: 05.05.2023

Seminarium „Antropologia przyszłości” / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Pracownia Antropologii Współczesności zaprasza na kolejne spotkanie w ramach seminarium "Nowe języki antropologii", które odbędzie się 11 maja o godz. 17:00 w sali nr 144 w Pałacu Staszica.

Badanie przyszłości to nowe pole zainteresowań antropologii. Książka Rebeki Bryant i Daniela M. Knighta The Antropology of the Future (2019) przynosi studium futurystycznych "orientacji" czynnych w opisywaniu i diagnozowaniu teraźniejszości. Autorzy analizują sześć - ich zdaniem - głównych nastawień wobec przyszłości, które kryptonimują w książce jako antycypowanie, oczekiwanie, spekulację, potencjalność, nadzieję i przeznaczenie. Reprezentują one sposoby w jakie przyszłość może wpływać na naszą teraźniejszość, a w podejściu badawczym oznaczają opowiedzenie się za antropologią, która w pełniejszy sposób uwzględnia sprawcze teleologie działania. Z kolei tekst Dipesha Chakrabarty’ego „Planetarne przebłyski” będący wprowadzeniem do jego książki The Climate of History in a Planetary Age (2021) wydaje się aplikacją „futurystycznie” zorientowanej antropologii.

Do lektury:

  • Z książki R. Bryant, D.M.Knight, The Anthropology of the Future, “Introduction: The Future of The Future Anthropology”” (s.1-21), roz.1 “Anticipation” (s.21-49) I “Conclusion: The Future as Method”(s.192-202).
  • Dipesh Chakrabarty, Planetarne przebłyski, "Teksty Drugie" 2021 nr 2, s.174-203.

Po teksty proszę się zgłaszać pisząc na adres: antropologiawspolczesnosci@gmail.com.

Information

Address:
sala 144, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Fee:
bez opłat
Added on:
5 May 2023; 21:42 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 May 2023; 22:14 (Mariola Wilczak)

See also

18.04.2023

Seminarium "Antropologia koloru" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Kolor należy do tych rzeczy, które wydają się oczywiste, dopóki nie zaczniemy się nad nimi poważnie zastanawiać. Bo czym właściwie jest kolor? Substancją zawartą w rzeczach czy tylko zabarwieniem naszej percepcji? Atrybutem rzeczy czy żywiołem, w którym znajdują one swoją wyjątkowość? Czy można mówić o kolorach w ogóle bez uwzględnienia historii ich wytwarzania oraz tego, że dzieci postrzegają je zupełnie inaczej niż dorośli?

02.04.2023

Seminarium "Antropologia architektury" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na kolejne seminarium z cyklu Nowe języki antropologii, organizowane przez Pracownię Antropologii Współczesności. Spotkanie pod hasłem „Antropologia architektury” poświęcone esejom Tima Ingolda poprowadzi dr Aleksandra Wójtowicz – autorka książek Metamorfozy Pałacu Staszica, Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania, Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta.

14.03.2023

Seminarium "Antropologia czasu" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Kronos Francoisa Hartoga to krytyczna kontynuacja jego poprzedniej książki, dotyczącej reżimów historii. Również tym razem w centrum zainteresowania filozofa jest czas i przenikający jego zdaniem nasze myślenie o historii prezentyzm, jednak teraz punktem wyjścia jest sposób, w jaki chrześcijaństwo oswajało i przyjmowało różne rozumienia temporalności. Hartog - sięgając do korzeni chrześcijańskiego pojmowania czasu - stara się zestawić odziedziczone i przejęte tryby pojmowania czasu ze stosunkowo nowymi pomysłami, dotyczącymi definiowania temporalności, jak choćby idea "planetary age" D. Chakrabarty. (Z opisu organizatorów wydarzenia)

05.11.2019

Text as the Next Frontier: Text Mining, NLP, and the Future of the Humanities / The tenth Lecture on Digital Humanities  

"The Lectures on Digital Humanities" take place twice a semester and focus on linguistics cognitive practices, literary studies, media studies, and information studies in the Digital Era.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.