Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.12.2020 g.13:00 g.15:00
Added on: 08.12.2020

Sesja naukowa pn. "Lingua Receptiva"

Type of the event:
Symposium
City or town:
Zielona Góra

Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim organizuje sesję online poświęconą międzyjęzykowej komunikacji receptywnej. Spotkanie w formie wideokonferencji odbędzie się 11 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00.

https://pixabay.com/pl/illustrations/t%C5%82um-ludzi-silhouettes-osobowych-2045498/

Program sesji

13.00 – 13.10 dr hab.Magdalena Steciąg, prof. UZ, Wprowadzenie

13.10 – 13.30 dr hab.Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ, Językowe i tekstowe świadectwa poczucia tożsamości narodowej i kulturowej cudzoziemców przebywających w kraju sąsiada (na materiale wybranych prezentacji o Polsce autorstwa cudzoziemców)

13.30 – 13.50 dr doc.Lukáš Zábranský, Uniwersytet w Hradcu Králové, Między monolingwizmem produktywnym a bilingwizmem pasywnym – specyfika semikomunikacji napolsko-czeskim pograniczu (wyniki badań ankietowych i wywiadów pogłębionych)

13.50 – 14.10 mgr Urszula Majdańska-Wachowicz, "Lingua receptivai" jej strategie komunikacyjne. Rola czynników pragmatycznych w receptywnej komunikacji międzykulturowej (przypadek polsko-czeski)

14.10 – 15.00 Dyskusja

Information

Address:
aleja Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra
Added on:
8 December 2020; 21:24 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
8 December 2020; 21:24 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.