Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2019 - 26.10.2019
Added on: 28.08.2019

Słowa klucze 2019

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję „Słowa klucze”, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Poświęcona będzie słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania i analizy lingwistycznej.

Tematyka ta łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:

* statystykę językoznawczą,

* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną,

* mediolingwistykę,

* analizę dyskursu,

* lingwistykę kulturową i międzykulturową,

* leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa klucze współczesnej Polski i innych krajów. Podstawą do tego będą m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie” (http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku”. Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, m.in. „Oxford Dictionaries’ Word of the Year” „Wort des Jahres” w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski. Zapewniamy tłumaczenie sesji plenarnych.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.08.2019 przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Gx7E6RBTC2vAciXH7 lub mailowo na adres: slowa.klucze.uw@gmail.com lub M.Lazinski@uw.edu.pl.

W abstrakcie powinny się znaleźć:

* tytuł,

* do 300 słów opisu,

* krótka bibliografia.

Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 20.09.2019.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN/50 EUR.

Ważne terminy:

* termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2019

* termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia: 20.09.2019

* konferencja: 25-26.10.2019

Strona internetowa konferencji: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/konferencja-slowa-klucze/

(informacja Organizatorów)

 

Information

Address:
Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, Warszawa
Application deadline for speakers:
10.09.2019
Fee:
200 PLN/50 EUR

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.