Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.09.2019 g.09:00 - 24.09.2019 g.18:00
Added on: 23.01.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman.

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman. Zapraszamy do refleksji i dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • przemiany postaci w literaturach dla dzieci i młodzieży Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (przemiany w baśniach, przemiany ludzi w zwierzęta, rośliny i odwrotnie, przemiany magiczne);
 • przemiany moralne postaci, przekraczanie opozycji dobro-zło w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy;
 • przechodzenie przez etapy życia, rytuały przejścia;
 • słowiańskie Bildungsroman, narracje o dojrzewaniu w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej;
 • przeobrażenia gatunków literackich w twórczości dla dzieci i młodzieży;
 • motyw przemijania w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantastycznych;
 • zmiany historyczne, społeczne, kulturowe w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantastycznych;
 • przemiany generacyjne w literaturze, konflikt pokoleń;
 • opór wobec zmiany;
 • zmiany recepcji poszczególnych dzieł literackich, przemiany kanonów lektur;
 • przejście utworów z literatury dla dorosłych do literatury dla dzieci lub odwrotnie;
 • zmiany w przyszłości (fantastyka naukowa w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej);
 • przemiany estetyczne książek dla dzieci i młodzieży w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Information

Address:
ul. Gołębia 16
Application deadline for speakers:
01.05.2019 23:30
Application deadline for participants:
01.05.2019 00:00
Fee:
300 PLN / 70 EUR

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.