Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2019 g.09:00 - 24.09.2019 g.18:00
Added on: 23.01.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman.

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman. Zapraszamy do refleksji i dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • przemiany postaci w literaturach dla dzieci i młodzieży Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (przemiany w baśniach, przemiany ludzi w zwierzęta, rośliny i odwrotnie, przemiany magiczne);
 • przemiany moralne postaci, przekraczanie opozycji dobro-zło w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy;
 • przechodzenie przez etapy życia, rytuały przejścia;
 • słowiańskie Bildungsroman, narracje o dojrzewaniu w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej;
 • przeobrażenia gatunków literackich w twórczości dla dzieci i młodzieży;
 • motyw przemijania w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantastycznych;
 • zmiany historyczne, społeczne, kulturowe w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantastycznych;
 • przemiany generacyjne w literaturze, konflikt pokoleń;
 • opór wobec zmiany;
 • zmiany recepcji poszczególnych dzieł literackich, przemiany kanonów lektur;
 • przejście utworów z literatury dla dorosłych do literatury dla dzieci lub odwrotnie;
 • zmiany w przyszłości (fantastyka naukowa w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej);
 • przemiany estetyczne książek dla dzieci i młodzieży w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Information

Address:
ul. Gołębia 16
Application deadline for speakers:
01.05.2019 23:30
Application deadline for participants:
01.05.2019 00:00
Fee:
300 PLN / 70 EUR
Added on:
23 January 2019; 12:22 (Andrzej Juszczyk)
Edited on:
23 January 2019; 12:23 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.