Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.10.2015 g.10:00 - 15.10.2015 g.16:30
Added on: 08.10.2015

Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII wieku

PLAN OBRAD

14 października (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Sala Biała)
10.00 Otwarcie obrad
10.15-10.35 Bożena Popiołek, Marianna z Potockich Szczukowa, podkanclerzyna litewska.
Próba biografii
10.35-10.55 Urszula Kicińska, Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska – życie w cieniu matki
i męża?
10.55-11.15 Agnieszka Słaby, Tekla Róża z Radziwiłłów Sapieżyna – między Dreznem a
Warszawą
11.15-11.35 Adam Perłakowski, Małgorzata Henrietta de domo Przebendowska – słaba czy
silna płeć w rodzinie Radziwiłłów?
Dyskusja
Przerwa
12.20-12.40 Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska, Franciszka Krasińska (1742-
1796) – od starościanki do królewiczowej polskiej
12.40-13.00 Piotr Skowroński, „Żeby ta dama przestała tych fochów”. Rola Katarzyny
Kossakowskiej w kształtowaniu podstaw nowego stronnictwa
13.00-13.20 Izabela Wiercińska, Księżna Teofila Jabłonowska (1742-1816) – niezłomna
Sarmatka
13.20-13.40 Szymon Piotr Dąbrowski, Między królem a hetmanem. Działalność publiczna
Elżbiety Sapieżyny w świetle korespondencji ze Stanisławem Augustem i Franciszkiem
Ksawerym Branickim
Dyskusja
Przerwa
15.00-15.20 Ewa Danowska, Urszula z Morsztynów Dembińska, starościna wolbromska
(1746 -1825) – „krakowska carowa”
15.20-15.40 Justyna Bąk, Sława Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
15.40-16.00 Agnieszka Jakuboszczak, Wielki świat w Wielkopolsce w XVIII wieku – Teofila z
Działyńskich Szołdrska Potulicka i jej działalność
16.00-16.20 Edyta Pętkowska, Pola działalności publicznej Pani na Wilanowie. Aleksandra z
Lubomirskich Potocka
Dyskusja

15 października (Instytut Badań Literackich PAN, Sala im. A. Mickiewicza)
9.00-9.20 Krystyna Stasiewicz, Zabłysnąć wśród słynnych, to dopiero sztuka! Przypadek
Elżbiety Drużbackiej
9.20-9.40 Roman Krzywy, Kreowanie własnej sławy w „Echu na świat podanym” Reginy
Salomei Pilsztynowej
9.40-10.00 Magdalena Ślusarska, Anna z Grozmanich Narbuttowa. W pogoni za sławą
10.00-10.20 Danuta Kowalewska, Sława Truskolaskiej w Warszawie
Dyskusja
Przerwa
11.00-11.20 Janusz Ryba, Damy oświeceniowych salonów: Anna Teresa z Ossolińskich
Potocka
11.20-11.40 Kamila Kłudkiewicz, Marianna z Ciecierskich Skórzewska i jej „czarna
legenda”
11.40-12.00 Renata Dampc-Jarosz, Therese Forster-Huber. Oświecona Niemka w
oświeceniowej Polsce
12.00-12.20 Anna Gajdis, „Co jeszcze stanie się z tym krajem, z tym upadłym narodem?”.
Elisa von der Recke (1754-1833) na dworze Stanisława Augusta
Dyskusja
Przerwa obiadowa
13.30-13.50 Katarzyna Jachimowicz, Fakty i mity z życia Jadwigi Ciechanowieckiej-Manuzzi
13.50-14.10 Zofia Rejman, Pani de Vauban w świetle polskich i francuskich źródeł
14.10-14.30 Elżbieta Wichrowska, Judyta Jakubowiczowa, żona Zbytkowera
Dyskusja
Przerwa
15.00-15.20 Agnieszka Whelan, Izabela Czartoryska – amour propre i dylematy sławy
15.20-15.40 Marcin Cieński, Ogród jako narzędzie autokreacji słynnych kobiet w XVIII
stuleciu
15.40-16.00 Agata Roćko, Zofia Potocka. Mieć w sobie „to coś”. Fenomen urody czy
inteligencji emocjonalnej?
16.00-16.20 Paweł Kaczyński, Słynne damy osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w
literaturze popularnej XX i XXI wieku
Dyskusja
Zamknięcie obrad
17.00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.