Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2019 - 11.05.2019
Added on: 14.12.2018

ŚWIATY – AKCJE – INTERAKCJE. Trzecia konferencja z cyklu "Postać w kulturze wizualnej"

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji „Postać w kulturze wizualnej”, organizowanej przez Instytut Polonistyki i Logopedii oraz Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji „Postać w kulturze wizualnej”, organizowanej przez Instytut Polonistyki i Logopedii oraz Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 maja 2019 roku na Wydziale Humanistycznym UWM (języki obrad: polski i angielski). Mamy nadzieję, że tematyka naszego interdyscyplinarnego spotkania zainteresuje osoby pasjonujące się sztuką, filmem, telewizją, mediami, literaturą, językiem, socjologią, psychologią i innymi domenami kultury i wiedzy. Tym razem proponujemy podtytuł „Światy – akcje – interakcje”, pragnąc zachęcić badaczy do skupienia uwagi przede wszystkim na funkcjonowaniu postaci w światach diegetycznych i poza nimi, na ich mocy sprawczej i interakcjach z otoczeniem (niechęć do tzw. bullet points zaowocowała wysypem mniej lub bardziej pomocnych hashtagów).

O zgłoszenia tematów i abstraktów (do 200 słów) prosimy do 17 lutego 2019 roku na adres mailowy: serialeolsztyn@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji – informację w tej sprawie przekażemy do 28 lutego 2019. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Opłata konferencyjna w wysokości 300 złotych pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, uroczystej kolacji (9 V), obiadu (10 V), barku kawowego oraz publikacji pozytywnie zrecenzowanych materiałów. Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2019 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w drugim cyrkularzu.

Komitet naukowo-organizacyjny:

Alina Naruszewicz-Duchlińska,

Daria Bruszewska-Przytuła,

Monika Cichmińska,

Anna Krawczyk-Łaskarzewska,

Piotr Przytuła.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
17.02.2019
Fee:
300,00 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.