Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.05.2019 - 07.05.2019
Added on: 28.01.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” zapraszają na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem konferencji jest Rosa Raisa (1893–1963) – wybitna śpiewaczka operowa urodzona w Białymstoku.

Organizatorzy zachęcają do skupienia się na następujących zagadnieniach:

 • Świat artystów żydowskich XIX i XX wieku: ich losy, dorobek artystyczny;
 • Artyści żydowscy z Białegostoku i wschodnich ziem Rzeczypospolitej;
 • Artyści żydowscy Europy Wschodniej, Zachodu, Ameryki – migracje, współpraca, powroty;
 • Rosa Raisa, życie, twórczość i działalność;
 • Artysta żydowski w swojej społeczności: muzyk, malarz, aktor, śpiewak, fotograf (inni);
 • Środkowoeuropejski świat żydowski w wyobrażeniach współczesnych artystów amerykańskich i zachodnich;
 • Żydzi-artyści w epoce Holocaustu;
 • Miejsce sztuki w refleksji myślicieli żydowskich;
 • Pamięć o świecie sztuki żydowskiej w literaturze XIX i XX wieku;
 • Festiwal żydowskiej kultury i sztuki jako współczesna forma pamięci o żydowskim świecie.

Zachęcają również do prezentacji pokazów materiałów audiowizualnych.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 marca 2019 roku na adres Komitetu Organizacyjnego:

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

lub na adres mailowy: jlawski8@gmail.com

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają wyżywienie i druk materiałów pokonferencyjnych.
Nie zapewniają noclegu i nie zwracają kosztów podróży. Gościom sesji zostanie zaproponowana lista hoteli o różnym standardzie.
Referenci otrzymają bezpłatnie tomy z poprzednich Konferencji. Materiały z roku 2019 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” (jako 8 tom recenzowanych, punktowanych „Studiów Żydowskich”), wydawanej przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB oraz Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego.
W ramach wpisowego 2 dnia Konferencji przewidziana jest wycieczka, połączona ze zwiedzaniem pamiątek kultury żydowskiej.

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Instytut Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Dyr. Jolanta Gadek - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr Łukasz Zabielski, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego;
 • Dr hab. Anna Janicka, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB;
 • Mgr Kamil K. Pilichiewicz, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB;
 • Dr Grażyna Dawidowicz, VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Information

Application deadline for speakers:
10.03.2019
Fee:
400 zł (dla osób z Białegostoku 200 zł)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.