Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.09.2019 - 20.09.2019
Added on: 10.09.2019

Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3

Konferencję organizuje Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w afiliacji ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

Proponowane pola badawcze: teksty urzędowe, instytucjonalne, dydaktyczne, religijne, folkloru, komunikacji masowej, literackiej itp.

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2019
Fee:
400 zł
Added on:
10 September 2019; 20:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 September 2019; 20:43 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.