Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.12.2018 g.09:00 - 08.12.2018 g.22:00
Added on: 26.03.2018

„Tyś naszą Hetmanką”. Jasnogórkie drogi do niepodległości

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Educators, Schoolchildren

Serdecznie zapraszamy uczonych, artystów i wszystkich uczestników życia kulturalnego i religijnego z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich do wzięcia udziału w rocznicowej konferencji naukowej „Tyś naszą Hetmanką. Jasnogórskie drogi do niepodległości", organizowanej w setną rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej 11 listopada 1918 roku, po 123 latach politycznego niebytu.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 6-8 grudnia 2018 w Częstochowie, w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i na Jasnej Górze. Zapraszając do udziału w obradach, chcemy m.in. przypomnieć misję wykonywaną przez często zapomnianych artystów, pisarzy, nauczycieli, a także duchownych i siostry zakonne, którzy troszczyli się o zachowanie narodowej tradycji, pragniemy podjąć refleksję nad wkładem Jasnej Góry, jako sanktuarium narodu, w odzyskanie naszej niepodległości, jak również wskazać na jej Maryjny patronat.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne: okolicznościowa wystawa ze zbiorów Klasztoru Jasnogórskiego, prezentująca artefakty związane z dążeniem do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uroczysty koncert symfoniczny, podczas którego zostaną wykonane Uwertura Es-dur na orkiestrę Ignacego Jana Paderewskiego oraz Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina. Otwarcie wystawy nastąpi 3 maja 2018 roku, koncert zaś odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godz. 18.00.

Koszt udziału w konferencji wynosi 500 zł. Szczegółowe informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w języku polskim/angielskim na adres: maryja.niepodlegla@ajd.czest.pl do 31 maja 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji!
Komitet Honorowy Konferencji 
JE Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo - przewodniczący
O. Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Marian Waligóra OSPPE
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. dr Grzegorz Szumera
Prezes Fundacji Silva Rerum Polonarum dr Krzysztof Czajkowski

Komitet Naukowy Konferencji
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN) - przewodnicząca
Ks. dr hab., prof. KUL Marek Chmielewski (KUL, PTM)
Dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska (AJD w Częstochowie)
Dr hab., prof. AJD Adam Regiewicz (AJD w Częstochowie)
Prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ)
Prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB)
O. dr Józef Płatek OSPPE
Ks. prof. dr hab. Jan Związek (AJD w Częstochowie)

Komitet Organizacyjny Konferencji
Dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska - przewodnicząca
Dr Ewelina Mika
Mgr Ewelina Dziewońska-Chudy
Mgr Anna Janek

Information

Address:
Instytut Filologii Polskiej UHP, al. Armii Krajowej 36A, 42-200 Częstochowa
Application deadline for speakers:
31.05.2018 23:30
Application deadline for participants:
31.05.2018 23:30
Fee:
500 PLN

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.