Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.11.2019 - 22.11.2019
Added on: 11.11.2019

Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim / Konferencja

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Zapraszamy na konferencję "Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim", która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 (.piątek 9.00-18.00), w Sali Senatu UAM.
 

Stosowanie feminatywów, tj. żeńskich nazw zawodów, funkcji i tytułów jest od lat przedmiotem także naukowej dyskusji. Jak przystało na uniwersytet chcemy kwestię używania feminatywów poddać akademickiej dyskusji. Czy używanie feminatywów bądź ich pomijanie to problem li tylko językowy, czy też światopoglądowy? Czy te dwie sfery można rozdzielić? To przykłady pytań, które chcemy przedyskutować używając naukowych argumentów. Chcemy skonfrontować różne perspektywy badawcze i wypracować spójne rozwiązania.

Do udziału w konferencji „Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim" zaprasza jej inicjatorka, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk wraz z Zespołem Gdy Nauka jest Kobietą.
Podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs na projekt z zakresu grafiki użytkowej popularyzujący ideę języka równościowego ze względu na płeć.
Patronat/Matronat (i to też będzie przedmiotem debaty naszej konferencji) nad konkursem objęły prorektorki UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prorektorka ds. studenckich i prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM.

Rejestracja
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestracje pod adresem
https://docs.google.com/…/1feEGCvpiXvhn8Cs_aJpC_muxx14…/edit
Program
https://amu.edu.pl/wiadomosci/events/konferencja-feminatywy
 

Information

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

29.11.2019

Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych / sympozjum

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 6 grudnia 2019 roku na sympozjum pt.: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy  i uczonych. Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. (informacja organizatorów)

10.09.2019

„Znać inny język to jak posiadać drugą duszę” / międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna

17 października w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna "Znać inny język to jak posiadać drugą duszę – Lekcje języka polskiego i kultury polskiej – doświadczenia, dylematy". Organizatorami konferencji są Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG oraz Pracownia Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.