Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.05.2019 - 17.05.2019
Added on: 16.03.2019

Umberto Eco: Niesamowite / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Konferencja skierowana jest do kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Umberto Eco wciąż pozostaje intrygująca i potrafi zadziwić.

Abstrakty i tytuły wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz adresu mailowego można przesyłać do dnia 17 marca 2019 roku na adres: konferencja.umbertoeco@gmail.com.

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:
- Pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);
- Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.
Bliższe informacje, w tym dane potrzebne do dokonania przelewu, przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Information

Application deadline for speakers:
17.03.2019
Fee:
pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji); doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji)
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.