Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 13.06.2019 g.10:00
Added on: 31.05.2019

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Zbigniewowi Nosowskiemu

Type of the event:
Award of the distinction
City or town:
Szczecin

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczecińskiego mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa redaktorowi Zbigniewowi Nosowskiemu.

Ceremonia odbędzie się 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Papieża Jana Pawła II 22a

Imprezy towarzyszące:

12 czerwca, środa, godz. 10:00

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

„Więź i solidarność. Lekcja z wychowania obywatelskiego ze Zbigniewem Nosowskim”

12 czerwca, środa, godz. 14.00-16.00
Sala Senatu US
Polak Sarmata – Polak Europejczyk
Anna Nasiłowska (Instytut Badań Literackich PAN)
ks. Alfred Wierzbicki (KUL)
Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)
Prowadzenie: ks. Andrzej Draguła
(Uniwersytet Szczeciński)

12 czerwca, środa, godz. 17.00-19.00
Teatr Polski
Opisywanie Polski. Rozmowa Redaktorów
o. Maciej Biskup (dominikanie.pl)
Dominika Kozłowska („Znak”)
Zbigniew Nosowski („Więź”)
Marcin Żyła („Tygodnik Powszechny”)
Prowadzenie: Andrzej Skrendo
(Uniwersytet Szczeciński)

13 czerwca, czwartek, godz. 16.00-18.00
Sala Rady Wydziału Filologicznego US
„Wariacje pocztowe” Epistolografia Polaków
Bogumiła Berdychowska („Więź”)
Paweł Kądziela („Więź”)
Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński)
Prowadzenie: Inga Iwasiów
(Uniwersytet Szczeciński)

Information

Address:
al. Papieża Jana Pawła II 22 a, Sala Senatu US

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.