Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.04.2021 - 18.05.2021
Added on: 23.04.2021

VII konkurs recytatorski dla studentów UWM w Olsztynie

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students

Konkurs jest adresowany do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – przyszłych logopedów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych studentów, którzy zainteresowani są publiczną prezentacją tekstu artystycznego.

REGULAMIN VII KONKURSU RECYTORSKIEGO
DLA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: studenci II roku logopedii studiów licencjackich, ścieżka „teatr w logopedii”, a także Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum.

Cel konkursu

 1. Popularyzacja recytacji poezji i prozy.
 2. Rozwijanie uzdolnień w zakresie scenicznej interpretacji tekstu.
 3. Odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich.
 4. Doskonalenie techniki i wyrazistości mowy.
 5. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

Opis

 1. Na konkurs należy przesłać nagranie wideo zawierające recytację wiersza lub prozy, bądź ich fragmenty.
 2. Wideo powinno trwać od 3. do 7. minut.
 3. Nagranie konkursowe należy umieścić na YouTube, z zaznaczoną opcją ,,Niepubliczne", a link wysłać na podany wcześniej adres mailowy, pod którym organizatorzy będą również odpowiadać na pytania i udzielać wszelkiej pomocy technicznej uczestnikom Konkursu.
 4. Wystąpienia konkursowe zostaną zaprezentowane 18 maja 2021 na kanale Microsoft Teams. Nazwę kanału oraz jego kod uczestnicy otrzymają drogą mailową.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.
 6. Po udzieleniu pisemnej zgody, nagrania wideo zostaną zaprezentowane
  na Facebooku Logosfera UWM oraz w mediach UWM.

Sposób i termin przekazywania prac

1. Termin nadsyłania nagrań wideo: 15 maja 2021 r.
na e-adres:  recytujemy2021@interia.pl

Wraz z nagraniem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, kierunek, adres domowy, numer telefonu).

2. Termin ogłoszenia wyników: 18 maja 2021 na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.

Postanowienia końcowe

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów

dr Magdalena Zaorska, opiekun Naukowego Koła Teatralnego Salve Verbum

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
15.05.2021
Added on:
23 April 2021; 12:56 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
23 April 2021; 13:02 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.