Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.01.2023 - 06.03.2023
Added on: 23.01.2023

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ I SKRĘTACZ JĘZYKA

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Schoolchildren

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich oraz do studentów – przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych uczniów i studentów, którzy w przyszłości mają zamiar pracować słowem.

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ  I SKRĘTACZ JĘZYKA

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Katedra Języka Polskiego wraz z Pracownią Logopedyczną (UWM w Olsztynie), Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum i Koło Naukowe Pracownia Logopedyczna (UWM w Olsztynie).

Cel konkursu

1. Zachęcenie uczniów szkół średnich i studentów do pracy nad estetyką słowa mówionego poprzez tworzenie skomplikowanych pod względem wymowy lingwołamek i skrętaczy języka.

2. Rozbudzanie wśród młodzieży świadomości wagi kultury słowa brzmiącego ze sceny: medialnej, pedagogicznej, naukowej, a także sceny teatralnej, zarówno tej profesjonalnej, jak i amatorskiej.

3. Pielęgnowanie języka ojczystego poprzez staranne i wyraziste mówienie i dbanie o nieskazitelny wizerunek słowa.

Uczestnicy

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich oraz do studentów – przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych uczniów i studentów, którzy w przyszłości mają zamiar pracować słowem.

Opis

1. Na konkurs można przesyłać teksty w dwóch kategoriach:

I kategoria: lingwołamki – skomplikowane pod względem wymowy zdania – maksimum 15 wyrazów;

II kategoria: skrętacze języka – skomplikowane pod względem wymowy dłuższe formy literackie, np. ciekawy wiersz, rymowanka, wyliczanka lub innego typu łamaniec językowy – minimum 50 wyrazów.

2. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną 6 marca 2023 r. w dniu, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy, na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia.

Sposób i termin przekazywania prac

1. Termin nadsyłania tekstów: 3 marca 2023 r. na e-adres: skretacze2023@wp.pl

Wraz z tekstem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, adres domowy, szkoła i klasa/uczelnia oraz kierunek studiów, numer telefonu).

2. Termin ogłoszenia wyników: 6 marca 2023 r. strona www.uwm.edu.pl/polonistyka/ zakładka Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.

Postanowienia końcowe

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów

Dr Magdalena Zaorska

Dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
03.03.2023
Added on:
23 January 2023; 23:20 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
23 January 2023; 23:21 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.