Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.06.2021 - 26.06.2021
Added on: 24.09.2019

VII Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka światowa – archiwa i współczesność" (UWAGA: ZMIANA TERMINU!)

Type of the event:
Congress
City or town:
Wrocław

Serdecznie zapraszamy polonistów ze wszystkich kontynentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W czasie Kongresu planujemy nie tylko bardzo istotną część stricte naukową, ale również spotkania z pisarzami, warsztaty tematyczne, prezentacje ważnych publikacji polonistycznych oraz wydarzenia kulturalne. (organizatorzy kongresu)

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na świecie organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów uprzejmie informują, że termin Kongresu został przesunięty na 24 - 26 czerwca 2021 roku.


Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych; do wspomnianych źródeł włączamy również  współczesne archiwa cyfrowe. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę uznajemy za istotną i pragniemy, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie VII Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.

Proponujemy, by wystąpienia VII Kongresu dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Archiwalia literackie i językowe  jako dziedzictwo kulturowe; zasoby internetowe/cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych). W szczególności archiwalne oraz współczesne zasoby źródłowe i zbiory biblioteczne w badaniach polonistycznych: analiza stanu zasobów, dawne i współczesne sposoby ich opracowania i wykorzystania w badaniach naukowych i pracach edytorskich, stan digitalizacji i udostępniania cyfrowego. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego.
 2. Współczesna polonistyka a kultura pamięci. Polonica rozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej. Archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne.
 3. Historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze. Dydaktyka języka polskiego jako obcego; studenci polonistyk i lektoratów języka polskiego.
 4. Polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności; język polski pokoleń migrantów;  utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji.
 5. Promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej; przekład i mechanizmy recepcji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2020 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje: udział w konferencji, materiały, przerwy na kawę, obiady i uroczystą kolację.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas Kongresu. Poniżej podajemy najważniejsze kryteria kwalifikowania tematów:

 • zgodność z założeniami programowymi Kongresu – przede wszystkim tematyka dotycząca archiwów i ich roli w badaniach polonistycznych, poloniców rozproszonych po świecie, sytuacji i historii ośrodków polonistycznych na świecie, wielojęzyczności polsko-obcej, promocji języka polskiego i kultury polskiej,
 • ujęcia zagadnień, które wykraczają poza perspektywę jednostkową – preferowane będą syntezy oraz problemy reprezentatywne dla całej grupy problemów,
 • opracowania pozwalające na uzyskanie nowych rezultatów badawczych, zwłaszcza nowatorskie pod względem metodyki i tematyki.

Link do formularza zgłoszeniowego >>

Kontakt: kongrespolonistow2020@uwr.edu.pl

Organizatorzy:

Komitet Honorowy:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – patronat honorowy
 • prof. Katarzyna Kłosińska, Przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
 • Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

Rada Programowa:

 • prof. Aleksandra Achtelik  (Polska)
 • prof. Natalia Ananiewa (Rosja)
 • prof. Włodzimierz Bolecki (Polska)
 • prof. Grażyna Borkowska (Polska)
 • prof. Bernhard Brehmer (Niemcy)
 • prof. Tomasz Chachulski (Polska)
 • prof. Wojciech Chlebda (Polska)
 • prof. Estera Choj (Korea Południowa)
 • prof. Małgorzata Czermińska (Polska)
 • prof. Andrea de Carlo (Włochy)
 • prof. Maria Delaperrière (Francja)
 • prof. Maciej Eder (Polska)
 • prof. Jan Fellerer (Wielka Brytania)
 • prof. Stanisław Gajda (Polska)
 • prof. Alfred Gall (Niemcy)
 • prof. Zhao Gang (Chiny)
 • prof. Paweł Kaczyński (Polska)
 • prof. Krzysztof Kłosiński (Polska)
 • prof. Ałła Krawczuk (Ukraina)
 • prof. Luigi Marinelli (Włochy)
 • prof. Andrzej Markowski (Polska)
 • prof. Michał P. Markowski (Polska)
 • prof. Waldemar Martyniuk (Polska)
 • prof. Irena Masojć (Litwa)
 • prof. Gritt Melhorn (Niemcy)
 • prof. Władysław Miodunka (Polska)
 • prof. Tomasz Mizerkiewicz (Polska)
 • prof. Koji Morita (Japonia)
 • prof. Switłana Musijenko (Białoruś)
 • prof. Alina Nowicka-Jeżowa (Polska)
 • prof. Ryszard Nycz (Polska)
 • prof. Marcelo Paiva de Souza (Brazylia)
 • prof. Marta Pančikova (Słowacja)
 • prof. Renata Przybylska (Polska)
 • prof. Tokimasa Sekiguchi (Japonia)
 • prof. Mikołaj Sokołowski (Polska)
 • prof. Jolanta Tambor (Polska)
 • prof. Tamara Trojanowska (Stany Zjednoczone)
 • prof. Kamila Walker (Australia)
 • prof. Eugeniusz Wilk (Polska)
 • prof. Mao Yinhui (Chiny)
 • prof. Kim Yongdeog (Korea Południowa)

Komitet Programowy:

 • prof. Stanisław Bereś
 • prof. Igor Borkowski
 • prof. Wojciech Browarny
 • prof. Marcin Cieński
 • prof. Anna Dąbrowska
 • prof. Ewa Grzęda
 • prof. Monika Zaśko-Zielińska

Komitet Organizacyjny:

 • prof. Anna Dąbrowska
 • dr hab. Anna Żurek
 • dr Grzegorz Zarzeczny
 • mgr Natalia Śmiełowska
 • mgr Kamil Wabnic

Sekretarze:

 • dr Olga Taranek-Wolańska
 • dr Monika Gworys
 • mgr Marcin Jura
 • mgr Daria Prokop

(informacje organizatorów Kongresu)

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2020
Application deadline for participants:
31.03.2020
Fee:
500 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.