Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.04.2022 - 17.05.2022
Added on: 25.04.2022

VIII Konkurs Recytatorski dla studentów

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students

Konkurs jest adresowany do studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – przyszłych logopedów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych studentów, którzy zainteresowani są prezentacją tekstu artystycznego w okolicznościach publiczności. Do udziału w Konkursie zapraszamy amatorów sztuki aktorskiej.

REGULAMIN VIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE

Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: studenci II roku logopedii studiów licencjackich, ścieżka „teatr w logopedii”, a także Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum.
Cel Konkursu
1. Popularyzacja recytacji poezji i prozy.
2. Rozwijanie uzdolnień w zakresie scenicznej interpretacji tekstu.
3. Odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich.
4. Doskonalenie techniki i wyrazistości mowy.
5. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
Opis
1. Na Konkurs należy przesłać nagranie wideo zawierające recytację wiersza lub prozy, bądź ich fragmenty.
2. Wideo powinno trwać od 3. do 7. minut.
3. Nagranie konkursowe należy umieścić na YouTube, z zaznaczoną opcją "Niepubliczne", a link wysłać na adres mailowy, pod którym organizatorzy będą również odpowiadać na pytania i udzielać wszelkiej pomocy technicznej uczestnikom Konkursu.
4. Wystąpienia konkursowe zostaną zaprezentowane 17 maja 2022 r. o godzinie 13:30 na kanale Microsoft Teams. Nazwa kanału oraz kod dostępu zostaną opublikowane w wydarzeniu utworzonym na Facebooku, dodatkowo uczestnicy Konkursu drogą mailową otrzymają wiadomość przypominającą o terminie prezentacji.
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.
6. Po udzieleniu pisemnej zgody, nagrania wideo zostaną zaprezentowane na Facebooku Logosfera UWM oraz w mediach UWM.

Sposób i termin przekazywania prac
1. Termin nadsyłania nagrań wideo: 13 maja 2022 r.
na adres e-mail: konkursrecytatorski2022uwm@gmail.com
Wraz z nagraniem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, kierunek, adres domowy, numer telefonu) oraz informacje dotyczące recytowanego utworu (autor, tytuł).
2. Termin ogłoszenia wyników: 17 maja 2022 r. na stronie www.uwm.edu.pl/polonistyka/ w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku Logosfera UWM.


Postanowienia końcowe
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów
dr Magdalena Zaorska, opiekun Naukowego Koła Teatralnego Salve Verbum

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for participants:
13.05.2022
Added on:
25 April 2022; 01:11 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
25 April 2022; 01:13 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.