Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event:
Added on: 06.05.2018

VIII wydanie zbioru prac naukowych „Krzemienieckie Studia Komparatystyczne”

Type of the event:
Call for papers

Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu zaprasza do wzięcia udziału w VIII wydaniu corocznego zbioru prac naukowych „Krzemienieckie Studia Komparatystyczne”.

Celem zbioru prac naukowych jest wymiana poglądów literaturoznawców w ramach współczesnych badań zjawisk literackich w aspekcie komparatystycznym. W trakcie korespondencyjnej dyskusji zostaną rozstrzygnięte problemy:

1. Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej komparatystyki.

2. Porównawczo-typologiczny i genetyczno-kontaktowy aspekt komparatystyki.

3. Porównawcze literaturoznawstwo w czasie i przestrzeni.

4. Komparatystyczna poetyka i genologia.

5. Interdyscyplinarność w literaturoznawstwie porównawczym.

6. Komparatystyczne podejście w tłumaczeniach i lingwistyce.

Temat artykułu musi być aktualny, a artykuł wcześniej niepublikowany. Redakcja ma prawo odmowy publikacji artykułów nieodpowiadających tematowi zbioru oraz potrzebujących technicznego lub stylistycznego przeredagowania.

Języki robocze zbioru – ukraiński, polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych Index Copernicus International, CiteFactor, Research Bible, InfoBase Index.

Terminarz prac

1.06.2018 r.– ostatni termin wysyłania artykułów i informacji o autorach.

15.07.2018 r.– ostatni termin powiadomienia autorów o przyjęciu artykułów do publikacji.

30.07.2018 r. – ostatni termin opłaty za wydanie artykułów.

1-30.12.2018 r. – wysłanie zbioru do autorów i bibliotek.

Planowany termin wydania zbioru prac naukowych – listopad 2018 r.

Artykuły oraz informacje o autorze można przesłać na adres: comparative_studies@ukr.net

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.