Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2019 g.09:00 - 29.09.2019
Added on: 24.09.2019

Warsztaty logopedyczne z Profesor UŚ, dr hab. Danuta Plutą-Wojciechowską

Type of the event:
Workshops
City or town:
Kielce
Target groups:
Students

W najbliższą sobotę i niedzielę (28-29 września 2019 r.) w Instytucie Filologii Polskiej UJK odbędą się warsztaty logopedyczne. Poprowadzi je Danuta Pluta-Wojciechowska, Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, autorka licznych publikacji naukowych, monografii, rozpraw i artykułów z zakresu logopedii. Pani Profesor jest też cenionym logopedą zajmującym się diagnozą i terapią szeroko pojętych zaburzeń mowy.

Celem warsztatów będzie pogłębienie wiedzy diagnostycznej i terapeutycznej na temat dyslalii obwodowej oraz zaprezentowanie nowej autorskiej metody terapii związanej z zaburzeniami mowy o charakterze obwodowym.

Spotkanie przeznaczone jest dla słuchaczy VI edycji studiów podyplomowych Logopedia ogólna.

Information

Address:
Kielce, ul. Świętokrzyska 15G
Published by:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.