Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.04.2016 g.09:00 - 19.04.2016 g.18:00
Added on: 17.01.2016

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Konferencja Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce poświęcona będzie:

  • sztuce wernakularnej (ludowej, regionalnej, nieprofesjonalnej), obejmującej budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło, język i literaturę, muzykę, taniec, stroje;
  • historii odkrywania i badania sztuki wernakularnej przez tworcow kultury „wysokiej”i zajmujących się nią badaczy;
  • sztuce neowernakularnej, tj. sztuce „wysokiej” i „popularnej” inspirowanej sztuką wernakularaną;
  • przekonaniom towarzyszącym sztuce wernakularnej i neowernakularnej.

Obrady będą trwać dwa dni, w Ustce (1. dzień) oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (dzień 2.). Szczegółowy plan obrad zostanie ustalony po terminie nadsyłania zgłoszeń (28 lutego), w zależności od liczby uczestników i tematów.

 

Skład Rady Programowej konferencji:

  • dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska), dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG (Politechnika Gdańska),
  • dr hab. Jozef Tarnowski (Uniwersytet Gdański),
  • dr arch. Piotr Winskowski (Politechnika Krakowska).

Information

Application deadline for speakers:
27.02.2016 23:00
Application deadline for participants:
28.02.2016 19:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.