Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.04.2023 - 22.04.2023
Added on: 30.01.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję naukową w zatytułowaną

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2023 r.

Intensywny rozwój współczesnej glottodydaktyki polonistycznej uwarunkowany zmianami wywołanymi przez globalne kryzysy, takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie, sprzyja redefiniowaniu priorytetów przyświecających nauczaniu. Wszystkie cywilizacyjne i kulturowe przemiany determinują badaczy i nauczycieli języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego do ponownego przyjrzenia się celom nauczania choćby w kontekście określonych potrzeb konkretnych grup adresatów czy ze względu na wymuszone sytuacją wdrażanie innowacyjnych metod lub technik nauczania. Co więcej, glottodydaktyczne spojrzenie na nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży zderza się z postrzeganiem tego procesu przez nauczycieli języka polskiego jako ojczystego, którzy coraz częściej mierzą się z wyzwaniami nauczania w środowisku wielojęzycznym.

Wobec powyższego chcielibyśmy zaproponować Państwu podjęcie dyskusji na temat dostrzeganego obecnie ustalania się nowych celów i priorytetów glottodydaktyki polonistycznej, a także poszukiwania rozwiązań uwzględniających czynniki środowiskowe, indywidualne czy geopolityczne, warunkujące efekty uczenia się i nauczania. Oczekujemy tematów odnoszących się do:

  • celów uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego w kontekście ogólnego opanowywania języka, a także z punktu widzenia rozwoju poszczególnych działań językowych bądź podsystemów,
  • priorytetów dydaktycznych, dotyczących m.in. socjolingwistycznych, psycholingwistycznych czy neurolingwistycznych uwarunkowań procesu nabywania języka polskiego,
  • nauczania grup heterogenicznych i homogenicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osób ukraińskojęzycznych), na wszystkich poziomach nauczania i na różnych typach kursów,
  • nauczania stacjonarnego wobec nauczania online oraz formy hybrydowej,
  • nauczania języka polskiego jako drugiego, odziedziczonego oraz obcego dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
  • nauczania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole i opisu tego procesu widzianego także oczami nauczycieli języka polskiego jako ojczystego lub nauczycieli innych przedmiotów szkolnych (m.in. w kontekście języka edukacji szkolnej),
  • ciekawych, nowatorskich technik nauczania, sprzyjających opanowywaniu języka,
  • nowości w glottodydaktyce światowej, które warte są przeniesienia na grunt rodzimy.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami teoretyków i praktyków, nauczycieli języka polskiego jako obcego z kraju i zagranicy, a także nauczycieli języka polskiego jako ojczystego, logopedów, socjologów, psychologów i innych, którzy dostrzegają współczesne wyzwania edukacyjne.

Zapraszamy do wygłoszenia referatu (czas wystąpienia – do 20 minut) bądź wzięcia udziału w dyskusji. Informujemy, że planujemy opublikować teksty o objętości od 0,5 do 0,8 arkusza wyd. w języku polskim lub angielskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, znajdującym się na liście czasopism punktowanych MNiSW (40 p.).

Ze względu na cykl wydawniczy nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do druku to 15.05.2023 r.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i przesyłanie formularzy do 26 lutego 2023 r. na adres: glottodydaktyka@filologia.uni.lodz.pl

Konferencja odbędzie w trybie stacjonarnym.


Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 500 zł (cena obejmuje dwa obiady i uroczystą kolacją w piątek). Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wszelkie pytania prosimy kierować na podany powyżej adres poczty elektronicznej.        

Information

Application deadline for speakers:
26.02.2023
Fee:
500 zł
Added on:
30 January 2023; 20:02 (Katarzyna Burska)
Edited on:
30 January 2023; 20:02 (Katarzyna Burska)

See also

08.02.2023

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii / sympozjum

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. I.J. Paderewskiego w Londynie oraz Zespół "Literatura a Glottodydaktyka" Instytutu Badań Literackich PAN zapraszają nauczycieli na sympozjum, na którym przedstawiony zostanie nowy podręcznik pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Wstęp wolny.

17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

03.07.2018

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

10.05.2023

Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego Nauczanie języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesnego świata, która odbędzie się w dn. 18–20 maja 2023 roku w Pobierowie i Szczecinie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.