Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2019 g.15:30 - 27.10.2019 g.15:00
Added on: 21.10.2019

XLIV Jubileuszowa Konferencja Naukowa : Trzydzieści lat konwersatorium „Język a Kultura” – próba bilansu i perspektywy.

Type of the event:
Conference

Konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia konwersatorium „Język a Kultura”.

XLIV Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Information

Address:
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera15b, 50-140 Wroclaw, sala 22 - parter,
Added on:
21 October 2019; 15:11 (Małgorzata Misiak)
Edited on:
21 October 2019; 15:11 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.