Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 31.08.2020
Added on: 31.07.2020

Zaproszenie do publikacji w monografii wieloautorskiej „Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej i literackiej”

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do współuczestnictwa w wydaniu wieloautorskiej monografii pt. „Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej, literackiej”. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do młodych naukowców: studentów, doktorantów, doktorów.

Zdj. ahmed adly z Pexels.com

Proponowane zagadnienia badawcze:

- normatywne aspekty polszczyzny,

- współczesna polszczyzna,

- dyskurs naukowy, medialny,

- język polityki, perswazji,

- style wypowiedzi,

- dydaktyka języków obcych,

- glottodydaktyka,

- statystyka językoznawcza,

- badania korpusowe,

- zagadnienia językoznawstwa kognitywnego,

- badania cross-linguistics.

Artykuły można składać w języku polskim oraz angielskim.

Prosimy o przesłanie proponowanego tematu i abstraktu do 31 sierpnia 2020 roku na adres e-mailowy: jezykwprzestrzeni@gmail.com. Po ich zaakceptowaniu przez redaktorów tomu będziemy oczekiwać na przesłanie pełnych artykułów do 30 września 2020 roku. Teksty zostaną poddane procedurze recenzji. W przypadku uzyskania pozytywnych recenzji poprosimy o wpłatę 250 zł na poczet wydania monografii.

Planowana data wydania publikacji to czerwiec 2021 r. Monografia zostanie wydana przez wydawnictwo z listy MNiSW (każdy artykuł to 20 pkt).

See also

18.01.2020

Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić na I konferencję naukową z cyklu Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność, która odbędzie się w dn. 22-23 września 2020 r. w Bydgoszczy (budynek UKW, ul. Jagiellońska 11).

21.03.2018

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo - III ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na III ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo" Czas i miejsce: 24 kwietnia 2018 roku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G.

14.12.2017

Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW) zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do pierwszej wieloautorskiej monografii z serii Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku. Oczekiwane są przede wszystkim artykuły w formie case studies poświęcone konkretnym powieściopisarkom spoza kanonu, a także szkice rewidujące dotychczasowe rozpoznania polskiej krytyki feministycznej pod kątem lektury wykluczonych bądź niedoczytanych autorek XIX wieku. 

21.04.2020

Religia i duchowość – aspekty społeczne i kulturowe / interdyscyplinarna, ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Religia i duchowość – aspekty społeczne i kulturowe”, która odbędzie się online w dniu 30 maja 2020.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.