Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.05.2021 g.17:00
Added on: 19.05.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Type of the event:
Meeting
Target groups:
Students, Independent academics, Doctors, Others

Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie informują, że w ramach Święta Uczelni, w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 17.00, odbędzie się zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie. 

Prof. dr hab. Joanna Okoniowa i prof. dr hab. Jan Okoń są autorami wydanej w 2019 r. publikacji: Zygmunta Glogera Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim. Dopełnienia.

We wstępie publikacji czytamy:

„Na tle tak intensywnie wówczas [w końcu XIX wieku] prowadzonych badań językowych należy stwierdzić, że pomieszczony w t. IV „Prac Filologicznych” obszerny Słownik gwary ludowej w okr[ęgu] tykocińskim Zygmunta Glogera mieścił się w konwencji prac wcześniej tam drukowanych, jak też wydawanych jako publikacje osobne, i nawet swoimi rozmiarami (110 stron tekstu) nie musiał zadziwiać. Wypełniał natomiast, wyraźną dotąd, lukę terytorialną: przynosił materiał ludowy z Podlasia i Mazowsza. Z uwagi na specyfikę ujęcia – niewątpliwą jednak – wyróżniał się zarazem wśród ogółu opracowań. Wprowadzał mianowicie porównawcze odesłania do historycznej genezy słów czy choćby do ich postaci sprzed wieków, na gruncie nie tylko starosłowiańskim – czynił to zaś poprzez cytaty z kroniki Nestora i Prawdy ruskiej w wydaniu Ignacego Benedykta Rakowieckiego (t. 1-2, Warszawa 1820-1822), poprzez zapisy pierwowzorów nordyckich (te w oparciu o „szkic historyczny” Karola Szujskiego Lechicki początek Polski, Lwów 1858), przywoływanie artefaktów i archeologicznych odkryć z dzieł Antoniego Muchlińskiego i Konstantego Tyszkiewicza, a wreszcie poprzez cytaty z publikowanych wówczas średniowiecznych ksiąg grodzkich i ziemskich, jak też z autorów staropolskich, głównie zaś Jana Kochanowskiego”.

Wykład będzie prowadzony na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania: https://tiny.pl/rb5vm

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
19 May 2021; 16:43 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
19 May 2021; 18:26 (Agnieszka Mocyk)

See also

06.02.2020

Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji / z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Gośćmi kolejnego "Spotkania z gwarą" będą prof. dr hab. Joanna Okoniowa (PWSZ w Tarnowie) i prof. dr hab. Jan Okoń, którzy przedstawią odczyt pt. Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji.

20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

14.01.2017

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie

Zebranie zespołu literatury współczesnej i teorii literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie.

20.04.2021

Zebranie zespołu językoznawczego w Katedrze Filologii Polskiej w PWSZ w Tarnowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ w Tarnowie oraz Kierownik Katedry Filologii Polskiej uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarte zdalne zebranie naukowe zespołu językoznawczego w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 17.00.  Gościnnie referat pt. Anglicyzmy w języku polskiej społeczności korporacyjnej przedstawi dr Agnieszka Cierpich-Kozieł, adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.