Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.03.2020 - 28.03.2020
Added on: 13.01.2020

Zjazd Polonistów: Polonistyka "tu i teraz". Krajobraz po Ustawie 2.0

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN oraz Komitetem Nauk o Literaturze zapraszają do udziału w sześciu wyjątkowych panelach dyskusyjnych, w których poruszone zostaną tematy takie jak: sytuacja dyscypliny, perspektywy lokalności i globalizacji oraz poszukiwań nowej formuły uniwersytetu. Ponadto dzień wcześniej odbędą się specjalne warsztaty dotyczące humanistyki cyfrowej i dokumentacji elektronicznej.

PROGRAM WYDARZENIA

25 marca / 26 marca / 27 marca / 28 marca

25 marca 2020 roku

 • 14:00-17:00 – Warsztaty nt. humanistyki cyfrowej i dokumentacji elektronicznej

Warsztaty poprowadzą pracownicy Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zapisy na warsztaty trwają od 7 stycznia 2020 roku (zakładka ZAPISY -> WARSZTATY CYFROWE). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

26 marca 2020 roku

 • 9.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu (z udziałem Rektora UW i Dziekana Wydziału Polonistyki)
 • 9.30 – wystąpienia programowe

Panele: Każdy panel otwiera półgodzinne wystąpienie wstępne, stanowiące ramę dyskusji panelistów. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co głosy zaplanowane i przygotowane wcześniej.

 • 10:00-13:00 PANEL I 

Polonistyka – sytuacja dyscypliny

Moderator: Andrzej Skrendo (USz)

Referat: Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Uczestnicy: Ryszard Nycz (UJ), Tomasz Chachulski (UKSW), Marcin Cieński (UWr), Anna Legeżyńska (UAM), Danuta Ulicka (UW), Maciej Eder (IJP PAN)

– konsekwencje „zwrotu kulturowego”

– historie literatury polskiej: „dawna” i „nowa”

– „skrzynki z narzędziami” – jak ich używać?

– interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – postdyscyplinarność

– polonistyka i standardy naukowości

10.00-11.00 – referat i 3 wystąpienia panelowe

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

 • 15:00-18:00 PANEL II

Polonistyka między polityką a praktyką społeczną

Moderator: Andrzej Mencwel (UW)

Referat: Przemysław Czapliński (UAM)

Uczestnicy: Krystyna Pietrych (UŁ), Dariusz Skórczewski (KUL), Krzysztof Kłosiński (UŚ), Jolanta Antas (UJ), Jerzy Bralczyk (UW)

– językowe i kulturowe konsekwencje redefinicji autorytetu

– polityczność (ale jaka?) polonistyki

– polonistyka a sfera publiczna

– polonistyka a kapitał kulturowy i społeczny Polaków

– kanon czy kanony?

15.00-16.10 – referat i 3 wystąpienia panelowe

16.10-16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

 • 18.30 – uroczysta kolacja (Klub Profesorski UW)

27 marca 2020 roku

 • 9:30-13:00 PANEL III

Polonistyka – perspektywy lokalności i globalizacji (języka, literatura, kultura)

Moderator: Paweł Rodak (UW)

Referat: Filip Mazurkiewicz (UŚ)

Uczestnicy: Jens Herlth (UNI FR), Dariusz Galasiński (SWPS), Alicja Nagórko (UJ), Arent van Nieukerken (UvA), Jarosław Ławski (UwB)

– językowe konsekwencje „global nation”

– polonistyka w kontekstach międzynarodowych; waga perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej

– język polski a kultury

– szanse literatury polskiej na globalnym rynku (np. – „Azja patrzy na polonistykę”)

9.30-10.30 – referat i 3 wystąpienia panelowe

10.30-11.00 – przerwa kawowa

11.00-13.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

13.00-15.00 – przerwa obiadowa

 • 15:00-18:00 PANEL IV

Polonistyka w świecie nowych mediów i nowych tendencji kulturowych

Moderator: Inga Iwasiów (USz)

Referat: Ewa Szczęsna (UW)

Uczestnicy: Adam Dziadek (UŚ), Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Weronika Kostecka (UW), Marta Tomczok (UŚ), Agnieszka Mrozik (IBL PAN), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

– język w sieci: zmiany i tendencje rozwojowe

– język i literatura w środowisku cyfrowym

– perspektywa obiegów (popularne – wysokie? Mainstream? Literatura dla dzieci i młodzieży): transformacje i relacje

– literatura i wyzwania wizualności

15.00-16.10 – referat i 3 wystąpienia panelowe

16.10-16.30 – przerwa kawowa

16.30-18.00 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

 • 19.00 – spektakl teatralny zarezerwowany dla uczestników Zjazdu

28 marca 2020 roku

 • 9:30-12:00 PANEL V

Polonistyka cyfrowa

Moderator: Maciej Maryl (IBL PAN)

Referat: Adam Pawłowski (UWr)

Uczestnicy: Dorota Fortuna (BN), Agnieszka Karlińska (UW), Piotr Marecki (UJ), Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Tomasz Umerle (IBL PAN), Aleksandra Kil-Matlak (UWr)

– cyfrowa dokumentacja literacka jako infrastruktura dla humanistyki

– analogowe i cyfrowe formy organizacji wiedzy i ich wpływ na poznanie naukowe

– źródła cyfrowe dla historii literatury – współpraca badaczy i instytucji dziedzictwa kulturowego

– nowe edytorstwo – tekst jako dane

– interdyscyplinarne laboratorium jako nowa forma organizacji prac badawczych

– cyfrowe narzędzia analizy tekstu: perspektywy dla teorii i historii literatury

9.30-10.30 – referat i 3 wystąpienia panelowe

10.30-11.30 – dyskusja

11.30-12.00 – przerwa kawowa

 • 12:00-15:30 PANEL VI

Wobec realiów edukacji i poszukiwań nowej formuły uniwersytetu

Moderator: Anna Janus-Sitarz (UJ)

Referat: Tomasz Majewski (UJ)

Uczestnicy: Jacek Popiel (UJ), Ryszard Koziołek (UŚ), Renata Przybylska (UJ), Daniel Zych, Bogumiła Kaniewska (UAM)

– nowe warunki edukacji polonistycznej

– inkluzywna i eksluzywna wizja nauczania polonistycznego

– konieczność rewolucji? warunki i możliwości obecności polonistyki na uniwersytecie

– poloniści i rynek pracy

– po ustawie 2.0 (modele dyscypliny i kariery naukowej, ewaluacja w humanistyce)

12.00-13.00 – referat i 3 wystąpienia panelowe

13.00-13.30 – przerwa kawowa

13.30-15.30 – 3 wystąpienia panelowe i dyskusja

 • 15.30 – zamknięcie Zjazdu

Przedstawienie tez podsumowujących zjazd, dyskusja, zatwierdzenie dokumentu (adresowanego do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP, rektorów uczelni)

 • 16.00-17.00 – obiad
 • 17.00-19.00: spotkanie Polonistyka pisarzom – pisarze polonistyce: (prowadzenie – Żaneta Nalewajk), Wydział Polonistyki UW – Biblioteka im. W.Borowego

Patronat:

Komitet Nauk o Literaturze PAN

Komitet Organizacyjny:

Hanna Gosk, Mirosław Bańko, Michał Kuziak, Ewa Paczoska (Wydział Polonistyki UW), Mikołaj Sokołowski (IBL PAN)

Komitet Programowy:

Tomasz Bilczewski (UJ), Tomasz Chachulski (UKSW), Adam Dziadek (UŚ), Filip Mazurkiewicz (UŚ), Maciej Maryl (IBL PAN), Tomasz Mizerkiewicz (UAM), Andrzej Markowski (UW), Andrzej Skrendo (USz), Jarosław Ławski (UwB)

Rada Programowa:

J.w. oraz z ramienia PAN: Grażyna Borkowska, Ryszard Nycz

Sekretariat:

Eliza Kącka (eliza.kacka@gmail.com), Magda Nabiałek (magdanabialek@uw.edu.pl), Tomasz Jędrzejewski (tomasz.jedrzejewski@uw.edu.pl), Marcin Czardybon

Patronat medialny:

„Biuletyn Polonistyczny”, „Tygodnik Powszechny”, Program Drugi Polskiego Radia, Radio „TokFM”

Information

Address:
Budynek Dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Krakowskie Przedmieście 28, Warszawa

See also

24.09.2019

Edycje krytyczne dzieł literackich. Tradycja a wymogi współczesności

Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 14-15 maja 2020 roku.

09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

02.10.2017

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty / konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję "Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty". Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przemieście 26/28).

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.