Polish Studies Newsletter

Institutions

institutions per page:
Sort by:
07.10.2019

Wydział Humanistyczny USz

Parent institution: Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą kształcenie w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i historia.

07.10.2019

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Faculty of Humanities conducts full-time First (Baccalaurate) and Second (Master of Science) degree studies on Polish Philology, Cultural Studies and Philology, with specialization in Classical Philology and Italian Philology as well as Museology.

07.10.2019

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński to obecnie największa na Pomorzu Zachodnim uczelnia wyższa, w skład której wchodzi siedem wydziałów.

07.10.2019

Faculty of Polish and Classical Philology UAM

Parent institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

________________________________

07.10.2019

Narodowa Akademia Nauk Białorusi

---

07.10.2019

Odessa National I.I. Mechnikov University

Przygotowanie polonistów na specjalizacji „Język polski” na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I.I. Miecznikowa rozpoczęło się w 2004 r. i trwało do 2017. W specgrupach było po 15–20 studentów przyjmowanych corocznie, nauka języka polskiego trwała od 1 do 5 lat. W końcu 5 roku poloniści zdawali egzamin państwowy z języka polskiego i otrzymywali wpis w dyplomie: filolog, filologia ukraińska/rosyjska; język polski. 

07.10.2019

Sapienza University of Rome

The world's leading university rankings place Sapienza at the top of Italian universities for quality of research, education and international dimension; moreover, Sapienza excels and leads as a benchmark in many subject areas.

07.10.2019

Universita degli studi di Napoli „L'Orientale"

Universita degli studi di Napoli „L'Orientale"

07.10.2019

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

07.10.2019

Comenius University in Bratislava

_______________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.