Polish Studies Newsletter

Institutions

institutions per page:
Sort by:
07.10.2019

Faculty of Polish and Classical Philology UAM

Parent institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

________________________________

07.10.2019

Katedra Filologii Polskiej, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie są prowadzone od początku istnienia uczelni, a więc od 1998 r., kiedy to utworzono Zakład Języka Polskiego (w I 2008 przekształcony w Zakład Filologii Polskiej), na stanowisko jego kierownika powołując dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. PWSZ, szczególnie zasłużoną dla zorganizowania i rozwoju tarnowskiej polonistyki. W roku powstania ZJP pracę w nim rozpoczęli też: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Stanisław Jaworski i dr Krystyna Choińska, współpracująca z dr hab. Zofią Cygal-Krupą przy organizacji Instytutu Humanistycznego, a szczególnie – ZJP.

07.10.2019

Odessa National I.I. Mechnikov University

Przygotowanie polonistów na specjalizacji „Język polski” na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I.I. Miecznikowa rozpoczęło się w 2004 r. i trwało do 2017. W specgrupach było po 15–20 studentów przyjmowanych corocznie, nauka języka polskiego trwała od 1 do 5 lat. W końcu 5 roku poloniści zdawali egzamin państwowy z języka polskiego i otrzymywali wpis w dyplomie: filolog, filologia ukraińska/rosyjska; język polski. 

07.10.2019

Wydział Filologiczny UwB

Parent institution: Uniwersytet w Białymstoku

__________________________________

07.10.2019

Wydział Humanistyczny USz

Parent institution: Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą kształcenie w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i historia.

07.10.2019

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Faculty of Humanities conducts full-time First (Baccalaurate) and Second (Master of Science) degree studies on Polish Philology, Cultural Studies and Philology, with specialization in Classical Philology and Italian Philology as well as Museology.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.