Polish Studies Bulletin

Institutions

institutions per page:
Sort by:
09.11.2019

The University of Bologna

The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world.

03.11.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest państwową wyższą szkołą zawodową.

23.10.2019

Instytut Slawistyki (Seminar für Slavistik/Lotman-Institut für russische Kultur) RB

Parent institution: Uniwersytet Ruhry Bochum

Instytut Slawistyki w Bochum jest jedną z największych instytucji tego typu w Niemczech. Powstał w wyniku połączenia Instytutu Slawistyki (utworzonego w 1965 roku) z Instytutem Kulturoznawstawa Rosyjskiego im. J. Łotmana (powołanym do życia w 1989 roku).

23.10.2019

Department of Central European Studies UK w Pradze

Parent institution: Uniwersytet Karola w Pradze

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze realizowane są od 1849 r., od 2011 r. funkcjonują w ramach Katedry Studiów Środkowoeuropejskich jako jedna ze specjalizacji programu Studia środkowoeuropejskie.

22.10.2019

Department of Slavonic Studies - The Polish section, Faculty of Arts

Kształcenie w dziedzinie filologii polskiej na poziomie uczelni wyższej ma w Ostrawie długoletnie tradycje, mimo że polonistyka w ostrawskim środowisku uniwersyteckim ma znacznie krótszą tradycję niż na pozostałych uniwersytetach w Czechach i byłej Czechosłowacji.

22.10.2019

Uniwersytet im. Św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

Korzenie historyczne Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie sięgają tradycji Wielkotyrnowskiej szkoły piśmienniczej z XIV wieku.

22.10.2019

Departament Polskiego, Niemieckiego i Języków Klasycznych (Curso de Letras Polonês do Departamento De Polonês, Alemão e Letras Clássicas) UFPR

Parent institution: Federal University of Parana

Studia Polonistyczne na Universidade Federal do Paraná powstały w 2009 roku i odtąd funkcjonują jako studia I stopnia (licencjat i studia ze specjalnoscią nauczycielską). Kierunek ten jest jedynym funkcjonującym w Ameryce Łacińskiej kierunkiem Polonistyki na poziomie uniwersyteckim.

22.10.2019

Wydział Filologii, Białoruski Uniwersytet Państwowy BSU

Parent institution: Belarusian State University

---

22.10.2019

Yanka Kupala Institute of Literature Studies, Center of studies of belarusian culture, language and literature NANB

Parent institution: Narodowa Akademia Nauk Białorusi

Początki Instytutu Literaturoznawstwa im. Janki Kupały sięgają 1931 roku, kiedy to w ramach Białoruskiej Akademii Nauk powstał Instytut Literatury i Sztuki.  Już w pierwszych latach działalności funkcjonował tam Wydział Badań Literatury Polskiej, zlikwidowany pod koniec lat 30-tych w wyniku zmian w strukturze Akademii wprowadzanych przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii (bolszewików). Wznowienie badań, głównie w zakresie dziewiętnastowiecznych związków literackich białorusko-polskich, nastąpiło na początku lat 60-tych. W gronie naukowców tego zakresu znalazł się między innymi Prof. Adam Maldzis, zajmujący się zagadnieniami polsko-białoruskich interferencji literackich XIX w., wpływu Oświecenia polskiego, polskiej memuarystyki  XVIII w.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.