Polish Studies Newsletter

Institutions

institutions per page:
Sort by:
07.10.2019

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Bydgoski TLiAM

Parent institution: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

---

07.10.2019

Wydział Polonistyki UJ

Parent institution: Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został utworzony na podstawie uchwały Senatu UJ z 22 grudnia 2004 roku i zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2004 roku. Podstawą w/w uchwały i zarządzenia było wyłączenie Instytutu Polonistyki z wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego UJ i przekształcenie go w Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy Wydział rozpoczął samodzielną działalność 1 września 2005 r.  

07.10.2019

Narodowa Akademia Nauk Białorusi

---

07.10.2019

Lesya Ukrainka Eastern European National University LUEENU

Parent institution: Lesya Ukrainka Eastern European National University

Do 15 października 2020: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

07.10.2019

Belarusian State University

---

07.10.2019

Katedra Filologii Polskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie są prowadzone od początku istnienia uczelni, a więc od 1998 r., kiedy to utworzono Zakład Języka Polskiego (w I 2008 przekształcony w Zakład Filologii Polskiej), na stanowisko jego kierownika powołując dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. PWSZ, szczególnie zasłużoną dla zorganizowania i rozwoju tarnowskiej polonistyki. W roku powstania ZJP pracę w nim rozpoczęli też: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Stanisław Jaworski i dr Krystyna Choińska, współpracująca z dr hab. Zofią Cygal-Krupą przy organizacji Instytutu Humanistycznego, a szczególnie – ZJP.

07.10.2019

Uniwersytet Warszawski

---

07.10.2019

Leipzig University

_________

07.10.2019

Krakowskie Biuro Festiwalowe

KBF jest miejską instytucją kultury, działającą na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, biznesu, turystyki kulturalnej, branży spotkań i czasu wolnego.

07.10.2019

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego

akapit

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.