Polish Studies Newsletter

Foundation

10.05.2021

Fundacja "Akademia Humanistyczna"

Fundację powołano do życia w październiku 2000 roku w przekonaniu o szczególnie doniosłej roli, którą ma do spełnienia humanistyka polska w procesie integracji europejskiej. 

Do najważniejszych celów Fundacji należy:
- prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności badawczej i wydawniczej w zakresie nauk humanistycznych,
- inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych programów badawczych krajowych i międzynarodowych,
- rozwijanie nowoczesnych form edukacji humanistycznej,
- organizowanie i wspieranie krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych,
- współpraca z instytucjami państwowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi - w kraju i za granicą - których cele są zbieżne z celami Fundacji.

Information

Added on:
10 May 2021; 13:22
Edited on:
10 May 2021; 13:22
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.