Polish Studies Newsletter

Research Institute

07.10.2019

Katedra Filologii Polskiej, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Address: ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
Zobacz lokalizację na mapie
Phone: +48 (14) 63 16 550

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie są prowadzone od początku istnienia uczelni, a więc od 1998 r., kiedy to utworzono Zakład Języka Polskiego (w I 2008 przekształcony w Zakład Filologii Polskiej), na stanowisko jego kierownika powołując dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. PWSZ, szczególnie zasłużoną dla zorganizowania i rozwoju tarnowskiej polonistyki. W roku powstania ZJP pracę w nim rozpoczęli też: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Stanisław Jaworski i dr Krystyna Choińska, współpracująca z dr hab. Zofią Cygal-Krupą przy organizacji Instytutu Humanistycznego, a szczególnie – ZJP.

Information

Active in years::
1998 -
Forms of education:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
Added on:
7 October 2019; 11:44 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
4 March 2022; 17:19 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.